Brak prewencji może skutkować brakiem odszkodowania

0
822

Sąd Najwyższy uznał, że nieprzestrzeganie zasad prewencji może skutkować utratą odszkodowania niezależnie od zawinienia. Nawet jeśli nie jest to rażące zaniedbanie – podała „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczyła odszkodowania z tytułu pożaru budynku wykorzystywanego do przechowywania i suszenia zboża. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty, a jego stanowisko podzieliły białostockie sądy obu instancji. Według ich ustaleń instalacje w obiekcie znajdowały się w zbyt małych odstępach, nie przeprowadzano kontroli okresowych oraz nie przestrzegano zaleceń. Powód wystąpił ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego, argumentując, że zgodnie z art. 827 § 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. Pełnomocnik strony podniósł też, że postanowienie OWU wykluczające odpowiedzialność zakładu na podstawie niespełniania norm budowlanych przez konstrukcję budynku nie powinno być stosowane bez badania stopnia winy ubezpieczonego. SN odrzucił jednak skargę. W uzasadnieniu sędzia Mariusz Załucki wskazał, że te zaniechania mogą być poczytane za nieprzestrzeganie obowiązków prewencyjnych, czyli brak zapobiegania wystąpieniu ryzyka ubezpieczeniowego. A w takim przypadku wystarczy ustalenie, że zaniechanie zwiększało ryzyko wypadku, żeby wykluczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela (sygnatura akt: I CSK 1396/23).

Prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w komentarzu dla gazety wskazał, że SN właściwie odczytał istotę powinności prewencyjnych. Ekspert zaznaczył, że akceptacja SN dla stosowania przez ubezpieczycieli sankcji za niedopełnienie tych powinności jest uznaniem, że ubezpieczenia służą nie tylko kompensacji szkód, ale również wymuszeniu prewencyjnej aktywności ubezpieczonego.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 9 lipca, Marek Domagalski „Sama polisa nie zawsze gwarantuje wypłatę w razie pożaru. Ważne orzeczenie”

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)