Brak zgody ubezpieczycieli na eksploatację złóż w Arktyce

0
359

Pod wpływem nacisków ze strony rdzennych mieszkańców Alaski i ekologów AXIS Capital Holding Ltd. jako pierwszy północnoamerykański ubezpieczyciel obiecał, że nie będzie ubezpieczać projektów związanych z eksploatacją złóż ropy i gazu w Narodowym Arktycznym Rezerwacie Przyrody.

Podobne deklaracje złożyły wcześniej francuska AXA i Swiss Re – przypomina agencja Bloomberg. Tubylcze plemiona zamieszkujące Alaskę i północną Kanadę domagają się od inwestorów, spółek petrochemicznych i ubezpieczycieli zaprzestania udzielania wsparcia dla wierceń w Arktyce.

„Uważamy, że ryzyka związane z klimatem zaliczają się do najpoważniejszych problemów dzisiejszego świata – napisał Conrad Brooks, radca prawny i sekretarz zarejestrowanego na Bermudach AXIS Capital, w liście do komitetu koordynacyjnego reprezentującego plemiona Alaski i Kanady. – Mamy również świadomość znaczenia Narodowego Arktycznego Rezerwatu Przyrody dla was i waszych rodzin, jak też dla naszej planety”.

Brooks zapowiedział, że AXIS nie będzie zawierać nowych polis ubezpieczeniowych, oferować fakultatywnych kontraktów reasekuracyjnych ani zapewniać wsparcia inwestycyjnego dla projektów związanych z eksploracją, produkcją albo transportem ropy i gazu realizowanych w rezerwacie.

Ta decyzja wpisuje się w ciąg działań AXIS będących efektem przyjętej przez firmę strategii na rzecz środowiska i klimatu, w ramach której ograniczyła ubezpieczanie projektów związanych z energetyką węglową i piaskami roponośnymi.

Dziki i niedostępny Narodowy Arktyczny Rezerwat Przyrody na północnym wschodzie Alaski stał się najnowszym frontem walki z odwiertami. Podczas gdy administracja Trumpa nie widziała przeszkód dla udzielania koncesji na wiercenia, prezydent elekt Joe Biden zobowiązał się do objęcia stałą ochroną rezerwatu, w którym żyją niedźwiedzie polarne, renifery karibu i inne dzikie zwierzęta, i który należy do najszybciej ocieplających się miejsc na ziemi.

– Niedawna sprzedaż koncesji była wyrazem ignorowania naszych obaw i lekceważenia kryzysu klimatycznego, ale dzisiejsza deklaracja AXIS dowodzi, że są przedsiębiorstwa, które się z nami zgadzają i nas szanują – powiedziała Bernadette Demientieff, dyrektor wykonawczy komitetu koordynacyjnego. – Potrzebujemy firm, które stają po naszej stronie, szanując nasze prawa człowieka i nasz sposób życia.

AC