Brexit coraz bliżej

0
242

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał, że 31 grudnia kończy się okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Polscy dostawcy usług na rynku finansowych chcący kontynuować działalność na rynku brytyjskim powinni zakończyć działania dostosowujące do tamtejszych wymogów prawnych i nadzorczych.

Wielka Brytania uruchomiła w 2019 r. system tymczasowych zezwoleń TPR (Temporary Permissions Regime) umożliwiający instytucjom finansowym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które dotychczas prowadziły działalność na terytorium UK dzięki swobodzie przedsiębiorczości i świadczenia usług (mechanizm tzw. paszportyzacji), uzyskanie zezwolenia na czasową jej kontynuację.

TPR obsługiwany jest przez brytyjskie organy nadzoru finansowego: FCA (Financial Conduct Authority) oraz PRA (Prudential Regulation Authority funkcjonujący w ramach Bank of England). Ponadto w Wielkiej Brytanii funkcjonuje reżim wygaszania zobowiązań kontraktowych (tzw. run-off) FSCR (Financial Services Contracts Regime) pozwalający na wygaszenie zobowiązań firmom, które nie będą korzystały z TPR lub nie uzyskają końcowej autoryzacji. 

Zgodnie z informacją otrzymaną od brytyjskich organów nadzoru, podmioty chcące skorzystać z obowiązującej jeszcze w 2020 r. tzw. paszportyzacji, powinny jednocześnie posiadać konkretne plany i przedstawić swoje intencje w kontekście kończącego się wkrótce okresu przejściowego, w tym przede wszystkim podjąć decyzję dotyczącą korzystania z TPR. Wspomniane organy sygnalizują również, że po dniu 29 grudnia 2020 r. rozpatrzenie notyfikacji w zakresie działalności transgranicznej (a co za tym idzie skorzystanie przez takie podmioty z TPR) nie będzie możliwe.

UKNF przypomniał też, że po 31 grudnia podmioty z Wielkiej Brytanii działające na polskim rynku finansowym będą miały status podmiotów z kraju trzeciego. Będą one mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownego postępowania przed KNF, a nadzór nad takimi podmiotami będzie sprawowany w określonym prawem zakresie.

(AM, źródło: KNF)