PPK w sektorze publicznym

0
835

W programie PPK od 2019 r. są już firmy „250+”. Małe i średnie przedsiębiorstwa („20+” i „50+”) dołączyły jesienią tego roku. Przed nami IV, ostatni etap wdrażania PPK. Rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Jest to szczególny moment dla brokerów, którzy mogą wykorzystać ten czas nie tylko na zbudowanie swojej sieci kontaktów, ale także na własną edukację.

Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

  • umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021

Natomiast pozostałe podmioty obowiązują poniższe terminy:

  • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021

Portal www.mojeppk.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o pracowniczych planach kapitałowych. Jest prowadzony na mocy Ustawy o PPK przez operatora – spółkę PFR Portal PPK sp. z o.o. Spółka realizuje wiele bezpłatnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat PPK. Jednym z nich są szkolenia w formie stacjonarnej i online, które pozwalają na przekazanie oficjalnych i rzetelnych informacji na temat PPK.

Zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy jest ważne w kontekście pracodawców z II i III etapu, którzy niedawno dołączyli do programu, oraz tych z etapu ostatniego, których za kilka tygodni obejmie PPK, ponieważ potencjalni klienci potrzebują sprawdzonej, obiektywnej informacji, na podstawie której z powodzeniem i spokojem wdrożą, a potem obsłużą program w swojej firmie.

Spółka PFR Portal PPK, ustawowy operator oficjalnego portalu o PPK, rozpoczęła cykl bezpłatnych szkoleń online dla podmiotów z IV etapu wdrożenia.

Szkolenia skierowane są do osób odpowiedzialnych za wdrażanie PPK, m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych. Odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach 13.00 – 15.00. Koncentrują się na aspektach technicznych, związanych tak z przygotowaniem do uruchomienia programu PPK w jednostce, jak i jego wprowadzenia i dalszej obsługi.

Podczas webinaru eksperci PPK omawiają m.in.: cele programu PPK i jego schemat, harmonogram wdrażania PPK, analizę przedwdrożeniową w jednostce sektora finansów publicznych, procedurę wyboru instytucji finansowej oraz zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do instytucji finansowej oraz dokumentację i obowiązki informacyjne.

Brokerzy mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez PFR Portal PPK: szkolenia w całej Polsce (w formie stacjonarnej lub online), szkolenia indywidualne, konsultacje, webinary, podcasty, materiały na www.mojeppk.pl. Do tego social media: Facebook, Instagram, LinkedIn czy YouTube, gdzie zamieszczamy wiele nagrań ze szkoleń.

Zawsze można też napisać do ekspertów PFR Portal PPK, do których bezpośrednie kontakty podane są na portalu, lub zadzwonić na naszą infolinię – wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Więcej na temat bezpłatnych szkoleń i wdrożenia PPK w sektorze finansów publicznych znajduje się na stronie www.mojeppk.pl