Brexit: Sektor usług finansowych odporny

0
381

Brytyjski eksport usług finansowych i pokrewnych wzrósł w 2018 r. do 83 mld funtów, a Unia Europejska wciąż pozostaje największym klientem, co podkreśla znaczenie utrzymania dostępu do rynku bloku po brexicie. Dane zebrane przez TheCityUK odzwierciedlają utrzymującą się odporność największego sektora brytyjskiej gospodarki, pomimo prognoz spadku, jakie pojawiły się po tym, gdy ludność w 2016 r. zagłosowała za wyjściem z Unii.

TheCityUK promująca brytyjski sektor finansowy za granicą stwierdziła, że eksport netto usług finansowych i związanych z nimi prawnych i księgowych wzrósł w 2018 r. o 5%, do 82,8 mld funtów (z 79 mld funtów w 2017 r.). Wartość eksportu samych usług finansowych sięgnęła 61,9 mld funtów, potwierdzając pozycję Wielkiej Brytanii jako wiodącego eksportera netto w sektorze. Nieco ponad 40% eksportu trafiło do Unii Europejskiej, 26,6% do USA. Po ponownym zwycięstwie wyborczym konserwatystów Wielka Brytania oświadczyła, że wyklucza jakiekolwiek przedłużenie okresu przejściowego poza 2020 r., wobec czego istnieje możliwość, że ostatecznie będzie handlować z jednym ze swoich najważniejszych rynków na zasadach Światowej Organizacji Handlu – bardziej uciążliwych dla biznesu. Brytyjski sektor finansowy chce, żeby Unia udzieliła przynajmniej jakiejś formy podstawowego dostępu do swojego rynku po zakończeniu okresu przejściowego, ale na wypadek, gdyby tak się nie stało, ponad 300 banków, ubezpieczycieli i zarządzających aktywami otworzyło swoje centra w państwach Unii.

(AC, źródło: Reuters)