Moody’s: Negatywna perspektywa francuskiego sektora ubezpieczeniowego

0
509

Perspektywa na 2020 r. dla francuskiego sektora ubezpieczeniowego jest negatywna i odzwierciedla rosnącą presję na rentowność ubezpieczycieli majątkowych i wypadkowych, jaką wywierają niskie stopy procentowe – stwierdza Moody’s Investor Service. Dalsze odchodzenie od tradycyjnych produktów gwarantowanych będzie z kolei trudne dla ubezpieczycieli na życie.

Perspektywa dla francuskiego rynku ubezpieczeniowego została zmieniona na negatywną 18 listopada 2019 r., kiedy agencja Moody’s aktualizowała perspektywy dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego.

Ostry spadek stóp procentowych w 2019 r. zredukuje zwroty z inwestycji francuskich ubezpieczycieli majątkowych, stanowiące istotną część ich zysków, a umiarkowane wzrosty cen raczej nie zrównoważą wzrostu roszczeń odszkodowawczych – ocenił Benjamin Serra, wiceprezes Moody’s.

Zależność ubezpieczycieli od zwrotów z inwestycji jest we Francji większa niż na wszystkich innych dużych rynkach europejskich, z wyjątkiem Holandii, ponieważ słabsze są zyski z działalności ubezpieczeniowej.

Moody’s spodziewa się, że zwroty z inwestycji francuskich ubezpieczycieli majątkowych w 2020 r. spadną o 20–40 pb. Aktywa ubezpieczycieli mają typowy termin zapadalności 2–5 lat, a sektor co roku reinwestuje 10–35% swojego portfela inwestycyjnego. W rezultacie spadku stóp procentowych w ciągu 9 miesięcy 2019 r. branża inwestowała nowe pieniądze albo reinwestowała aktywa, których termin upływał, ze stopą poniżej ich aktualnego oprocentowania, co odbije się na przyszłorocznych zwrotach z inwestycji.

Perspektywa uwzględnia również fakt, że konkurencja jest zaciekła, z rosnącym udziałem w rynku spółek zależnych banków, również ograniczającym zdolność ubezpieczycieli do podnoszenia cen dla zrównoważenia presji na zwroty z inwestycji.

Francuscy ubezpieczyciele na życie od 2012 r. usiłują odchodzić od produktów gwarantowanych, na rzecz produktów typu unit-linked, gdzie ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczony. Jednak udział sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych zatrzymał się na poziomie poniżej 30% składek w 2017 i 2018 r., po czym spadł, co odzwierciedla awersję do ryzyka ubezpieczonych wobec rosnącej niepewności na rynku finansowym.

Trudności spotykają też segmenty zdrowotny i ochronny, które są bardzo konkurencyjne. Rentowność długoterminowych polis ochronnych też ucierpiała wskutek niskich stóp procentowych, natomiast segment zdrowotny pozostaje pod kontrolą rządu.

AC