Całość firmowego odszkodowania komunikacyjnego jest opodatkowana

0
559

Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odszkodowanie za firmowy samochód należy rozliczać w 100%, a nie tylko w 75%, tak jak wydatki na jego naprawę – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Interpretacja została wydana na wniosek przedsiębiorcy posiadającego w swojej działalności leasingowane auto osobowe, wykorzystywane również w celach prywatnych. Po wypadku jego księgowość zaliczyła całość otrzymanego odszkodowania do przychodów, zaś po stronie kosztów wpisało 75% wartości naprawy. Dyrektor KIS wskazał w interpretacji 0114-KDIP3-2.4011.415.2020.2.MT, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku przedsiębiorstwa są firmowym przychodem. „Rz” wskazuje, że w podobnej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 1445/19) uznał, że odszkodowanie stanowi wyrównanie poniesionego wydatku, a nie jego zwrot. Dlatego jest zobowiązany do zaliczenia go w całości do przychodów, mimo że wydatki na naprawę rozlicza w 75%.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 28 sierpnia, Przemysła
Wojtasik „Przedsiębiorcy tracą na rozliczeniu odszkodowań – muszą je wykazywać jako przychód”: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308289964…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)