Cécile Paillard będzie nadzorować transformację Grupy Generali

0
509

Cécile Paillard została powołana na stanowisko dyrektora ds. transformacji Grupy Generali ze skutkiem od 2 września. Jej bezpośrednim przełożonym będzie dyrektor generalny Marco Sesana.

W ramach swoich obowiązków Cécile Paillard będzie odpowiedzialna za przyspieszenie transformacji grupy, kierowanie realizacją jej strategii w kierunku większej cyfryzacji w całej organizacji i innowacji w zakresie obsługi klienta oraz sieci dystrybucji – kluczowych czynników modelu Lifetime Partner. Dołączy także do Komitetu Zarządzającego grupy (GMC).

Cécile Paillard ma ponad 25-letnie doświadczenie w usługach finansowych oraz znaczącą wiedzę specjalistyczną w zakresie planowania strategicznego i innowacji. W karierze obejmowałą wiodące role w międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych, ostatnio jako dyrektorka generalna Coface na region Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki, a wcześniej na stanowiskach w AXA.

– Dzięki wsparciu Cécile będziemy jeszcze bardziej wzmacniać nasze zaangażowanie w rozwój innowacyjnej, sprawnej i cyfrowej organizacji, z korzyścią dla naszych klientów i wszystkich interesariuszy – powiedział Marco Sesana.

(AM, źródło: Generali)