Insurance Europe: Thierry Léger i John Neal na czele Rady Doradczej ds. Reasekuracji 

0
316

Dyrektor generalny SCOR Thierry Léger oraz dyrektor generalny Lloyd’s of London John Neal zostali mianowani odpowiednio przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Doradczej ds. Reasekuracji (RAB) Insurance Europe.

Thierry Léger przejmuje obowiązki od Charliego Shamieha z Gen Re, który pełnił funkcję przewodniczącego RAB od czerwca 2023 r. Nowy przewodniczący ma 25-letnie doświadczenie w branży reasekuracyjnej, a od maja 2023 r. pełni funkcję dyrektora generalnego SCOR.

– Jestem zaszczycony możliwością pełnienia funkcji przewodniczącego RAB i chciałbym wyrazić moją wdzięczność Charliemu za jego przywództwo w ciągu ostatniego roku – skomentował Thierry Léger. – Będziemy nadal promować otwarty i dobrze prosperujący rynek reasekuracji, na którym ryzyko może być dywersyfikowane w skali globalnej, a także edukować zainteresowane strony na temat siły reasekuracji w ochronie społeczeństw w tych trudnych czasach.

John Neal jest obecnie dyrektorem generalnym Lloyd’s of London i piastuje to stanowisko od 2018 r. Będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącego RAB do czerwca 2025 r., kiedy to przejmie obowiązki przewodniczącego.

– Jestem zachwycony objęciem stanowiska wiceprzewodniczącego RAB i wspieraniem istotnej i innowacyjnej roli, jaką odgrywają reasekuratorzy w ograniczaniu ryzyka w coraz bardziej niepewnym świecie – powiedział John Neal.

RAB ma na celu stymulowanie i utrzymanie stabilnego, innowacyjnego i konkurencyjnego środowiska rynkowego reasekuracji przez promowanie regulacji ułatwiających globalny transfer ryzyka za pośrednictwem reasekuracji i innych powiązanych z ubezpieczeniami rozwiązań.

(AM, źródło: Insurance Europe)