Chiny z napędem alternatywnym

0
467

Skumulowana roczna stopa wzrostu chińskiej branży ubezpieczeń komunikacyjnych za lata 2024–2028 wyniesie 5,4%. Składka przypisana brutto wzrośnie z 127,4 mld dol. w 2024 r. do 158,9 mld dol. w 2028 r.

W chińskich ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2024 r. spodziewany jest wzrost o 5,2%. Do wzrostu mierzonego przypisem składki przyczynią się: rosnąca sprzedaż pojazdów, wzrost popytu na pojazdy z napędem alternatywnym (NEVs – new energy vehicles) i korzystne zmiany regulacyjne.

– Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Chinach osiągał stały wzrost o 5,6% w 2022 i 2023 r. po spadku o 5,7% w 2021 r. Poprawa stanu gospodarki po przedłużonych skutkach pandemii i rosnąca sprzedaż pojazdów wsparły wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W latach 2024 i 2025 spodziewana jest kontynuacja trendu – komentuje Sutirtha Dutta, analityk ubezpieczeniowy Global Data.

Według Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów sprzedaż pojazdów w I kw. 2024 r. wzrosła o 10,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. i wyniosła 6,72 mln.

Sprzedaż NEV wykazała znaczny wzrost w ostatnich dwóch latach, dzięki polityce rządu nakłaniającej ulgami podatkowymi i subsydiami do przejścia z silników spalinowych na elektryczne. Wyższe składki ubezpieczeniowe za samochody elektryczne i hybrydowe, wynikające z wysokiego kosztu baterii i części zamiennych, będą skutkować wzrostem w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W segmencie aut osobowych z napędem alternatywnym udział chińskiego rynku w globalnej sprzedaży wzrósł z 41% w 2020 r. do 65% w 2023.

Według Biura Ruchu Drogowego działającego w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w 2023 r. w Chinach doszło do 1,75 mln wypadków, o 8% więcej niż w 2022. Wskutek tego spodziewany jest wzrost wypłat odszkodowawczych. Wzrost szkodowości skłoni ubezpieczycieli do ponownej oceny swojego ryzyka i podniesienia cen.

AC