VIG ma czterech nowych członków rady nadzorczej

0
629

Podczas odbywającego się 24 maja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vienna Insurance Group akcjonariusze zatwierdzili dywidendę w wysokości zaproponowanej przez zarząd i radę nadzorczą. Dokonali też zmian w składzie tej ostatniej.

Dywidenda została ustalona na poziomie 1,4 euro na akcję. Jej stopa plasuje się na poziomie 5,3%. Wypłata dywidendy nastąpi 29 maja.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej odbyły się wybory do tego organu. W radzie ponownie zasiądą Rudolf Ertl, Martina Dobringer, András Kozma, Robert Lasshofer, Peter Mihók, Katarina Slezáková i Gertrude Tumpel-Gugerell. Nowymi członkami rady zostali: Vratislav Kulhánek, Hana Machačová, Martin Simhandl i Ágnes Svoób, plus wybrany na ubiegłorocznym ZWZ Peter Thirring. Rada nadzorcza będzie nadal składać się z 12 członków. Ich kadencja potrwa do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2028 roku.

(AM, źródło: VIG)