Ciemne chmury nad Gefionem

0
1711

Im bliżej końca roku, tym ciekawsze rzeczy dzieją się w polskiej branży ubezpieczeniowej. Niestety, nie wszystkie wydarzenia mają pozytywny wydźwięk – część z nich budzi wręcz ogromne zaniepokojenie.

Bancassurance dołuje

Przegląd najistotniejszych wydarzeń minionego tygodnia należy rozpocząć od najnowszej publikacji Polskiej Izby Ubezpieczeń, czyli raportu na temat wyników bancassurance za trzy kwartały obecnego roku. Zgodnie z przewidywaniami, najważniejsze zjawiska zidentyfikowane w dokumencie wpisywały się w widoczny od początku roku schemat: najniższy na przestrzeni ostatnich kilku lat przypis składki z bankowej dystrybucji ubezpieczeń na życie i najwyższy od dawna rezultat ze sprzedaży polis majątkowych.

Kolejna interwencja nadzoru w Gefionie

Przez ostatnie lata polska branża ubezpieczeniowa doświadczyła wielu wstrząsów, wśród których zabrakło na szczęście upadłości któregokolwiek z zakładów – zjawiska jakże często występującego w pierwszej dekadzie funkcjonowania odrodzonego rynku asekuracyjnego. Tymczasem w ubiegłym tygodniu pojawiły się sygnały, na podstawie których można wnioskować, że taki „powrót do przeszłości” nie jest wcale wykluczony. Sektor obiegła bowiem informacja o kolejnej interwencji duńskiego nadzoru finansowego w Gefionie.

Historyczna zmiana dostawcy ochrony

Innym charakterystycznym elementem ostatniego tygodnia był też wysyp nowości związanych z podstawową ofertą towarzystw. Najciekawszą z nich było z pewnością utworzenie Gshield.gg – marki, pod którą udostępniono ubezpieczenia dla miłośników gier stworzone przez Europę Ubezpieczenia wraz z Fantasyexpo i Protect.me. Natomiast najgłośniejszą – zawarcie umowy generalnej pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a AXA, na mocy której grupa stała się dostawcą ochrony (obowiązkowej i dobrowolnej) dla radców prawnych zrzeszonych w organizacji. Rozgłos temu wydarzeniu zapewnił fakt, że przez ostatnich 15 lat partnerem ubezpieczeniowym Izby był PZU SA.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 49 z datą wydawniczą 2 grudnia.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl