KNF monitoruje rozwój wypadków w sprawie Gefiona

0
788

W nawiązaniu do decyzji duńskiego organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) z 12 grudnia, nakazującej Gefion Insurance A/S podjęcie niezbędnych środków w celu posiadania płynnych aktywów o wartości co najmniej 5 mln EUR do końca grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że stale monitoruje sprawę, pozostając w kontakcie z odpowiednimi organami nadzoru.

Decyzja duńskiego organu nadzoru finansowego została wydana w wyniku zidentyfikowania poważnych problemów z płynnością Gefiona w celu zapobieżenia materializacji wynikającego stąd ryzyka zagrażającego interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia. Jednocześnie KNF wskazała, że Gefion nie jest podmiotem przez nią nadzorowanym.

Komisja przypomniała, że firma ta jest zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w Danii oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług i podlega nadzorowi Finanstilsynet.

Urząd KNF zapewnił, że pozostaje w kontakcie z EIOPA i duńskim organem nadzoru finansowego. Wyjaśnił również, że do zadań KNF, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, należy podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego. Dlatego też Urząd przekazał potencjalnie zainteresowanym zawarciem umowy ubezpieczenia z Gefion informacje o wszelkich okolicznościach dotyczących tego zakładu ubezpieczeń.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KNF)