Co powinno zapewnić ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.?

0
566

Ostatni rok zdecydowanie zmienił podejście ubezpieczających i ubezpieczonych do polis zdrowotnych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Po pierwsze, zaczęły być one jeszcze bardziej pożądanym benefitem pracowniczym niż rok temu. Po drugie, zmieniło się podejście do zakresu polis – świadczenia wcześniej uważane za dodatki są teraz jednymi z najistotniejszych, jak telemedycyna.

Jak wybrać zakres ubezpieczenia?

Dotychczas dla ubezpieczających najważniejsza była jak najdłuższa lista świadczeń dostępnych w ramach polisy. Nie analizowali oni jednak aż tak dokładnie, co ona zawierała. A krótsza lista wcale nie musi oznaczać słabszej ochrony.

Kluczem, według którego powinno wybierać się świadczenia, są:

  • problemy zdrowotne, z jakimi borykają się ubezpieczeni,
  • choroby zawodowe, które im grożą,
  • wiek ubezpieczonych i wynikające z niego zagrożenia dla zdrowia.

Jakie są preferencje Polaków?

Warto też uwzględnić najnowsze trendy w zachowaniach zdrowotnych Polaków. Obecnie świadczeniami, które są szczególnie „w cenie”, są ochrona przed chorobami zakaźnymi, zwłaszcza Covid-19, pomoc zdalna oraz wsparcie w walce z problemami psychicznymi.

Pandemia i spowodowana przez nią izolacja wielu osób odcisnęły piętno na naszym zdrowiu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego właśnie Saltus Ubezpieczenia włączył do listy oferowanych świadczeń możliwość wykonania testów przesiewowych na koronawirusa wśród pracowników oraz przygotowuje się do włączenia do akcji szczepień przeciw Covid-19 w ramach mobilnych punktów szczepień.

Ponadto nieustająco rozwijamy usługi z zakresu telemedycyny, ponieważ ta forma kontaktu nie straci na popularności przez długi czas. Jestem wręcz zdania, że zostanie z nami na stałe.

Trzeba też zaopiekować się rosnącą liczbą osób z problemami natury psychicznej, do czego przyczyniły się ograniczenia spowodowane lockdownem. Na szczęście coraz bardziej otwarcie mówimy o tych schorzeniach i coraz chętniej zwracamy się po pomoc. Dlatego ubezpieczenie zdrowotne powinno uwzględniać też konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Gdzie i kiedy udać się do lekarza?

To ważne pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób. Z powodu skupienia się NFZ na walce z Covid-19 i tak już długie kolejki do świadczeń publicznych zwiększyły się jeszcze bardziej. Dlatego coraz więcej osób, nawet po podstawowe porady internistyczne zwraca się do placówek prywatnych. W związku z tym polisa zdrowotna powinna zapewnić jak najszerszy dostęp do opieki.

Dlatego oferujemy ubezpieczonym w Saltus Ubezpieczenia dostęp zarówno do ogólnopolskich sieci medycznych, lokalnych przychodni, samodzielnych przychodni wysokospecjalistycznych, jak i prywatnych praktyk lekarskich. Dzięki temu niezależnie od miejsca zamieszkania zdecydowana większość ubezpieczonych ma zawsze kilka placówek do wyboru w pobliżu.

Edukujmy razem z ubezpieczającymi

Ubezpieczający w ramach polis grupowych powinni pełnić nie tylko rolę dostawcy ochrony, ale też aktywnie zachęcać do korzystania ze świadczeń – edukować o roli profilaktyki. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim wyjść poza schemat obowiązkowych badań okresowych i zachęcać pracowników do częstszego sprawdzania swojego stanu zdrowia. Zwłaszcza że pojęcie medycyny pracy jest bardzo pojemne i można w jej ramach całościowo zadbać o zdrowie.

Saltus Ubezpieczenia ułatwia wybór najważniejszych świadczeń, oferując Pracownicze Programy Profilaktyczne ułożone w ten sposób, żeby pomagały kompleksowo diagnozować i leczyć najpowszechniej występujące wśród pracowników schorzenia.

Takie podejście do profilaktyki niesie ze sobą korzyści dla obydwu ze stron. Ubezpieczeni-pracownicy będą dłużej cieszyli się dobrym zdrowiem, ponieważ ewentualne problemy zostaną szybko wykryte i zwalczone. Z kolei ubezpieczający-firmy po pierwsze wzmocnią swój wizerunek przyjaznego pracodawcy, a po drugie zminimalizują liczbę i długość zwolnień lekarskich.

Xenia Kruszewska
dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych
Saltus Ubezpieczenia