Co powoduje, że stajemy się prawdziwymi liderami?

0
595

Chcesz być skutecznym menedżerem? To pamiętaj, że najważniejszym elementem zarządzania jest dawanie przykładu i bycie wzorem dla podwładnych. W sumie to najważniejsza teza tego artykułu i mógłbym na tym zakończyć. Przyjrzyjmy się jednak bliżej zaletom takiej postawy.

Jako osoba podziwiana i szanowana menedżer pomaga w ten sposób współpracownikom w kształtowaniu ich samoidentyfikacji. Dawanie przykładu stanowi niezbędny warunek skutecznego zarządzania, a także warunek wstępny przywództwa. Morale przenika do współpracowników z góry. Jego podstawę stanowi zachowanie i osobowość lidera bądź menedżera. Słowa i czyny menedżera nadają ton całemu zespołowi, pozytywny lub negatywny, sprzyjający lub niesprzyjający wydajności.

Jedno z najważniejszych pytań, jakie powinieneś sobie zadać, jest następujące: Jaki byłby mój zespół, gdyby każdy współpracownik był jak ja? W biznesie generalnie uważa się, że pracownicy traktują klientów w taki sam sposób, w jaki oni sami są traktowani przez menedżerów. Ilekroć masz do czynienia z doskonałą obsługą klienta, możesz przyjąć, że na zapleczu działa doskonały menedżer, dbający o pracowników. Z kolei zawsze, gdy spotykasz się z marną obsługą klienta, wiesz, że menedżer pracowników obsługujących klientów źle wykonuje swoją pracę.

Ponieważ pracownicy nie mogą zareagować na złe tratowanie ich przez menedżera, odreagowują swoje negatywne emocje na klientach. To zdarza się wszędzie i każdego dnia. Dlatego tak ważne jest to, abyś wobec współpracowników był serdeczny, przyjazny i wspierał ich. Dobra atmosfera w pracy wymaga, abyś był osobą pozytywną, pogodną i pewną siebie.

W środowisku pracy wszystko, co robi szef, ma ogromny wpływ na myśli, odczucia, postawy i zachowania współpracowników. To, co mówisz i robisz jako menedżer, ma duży wpływ na ich postępowanie. Cokolwiek powiesz jednemu współpracownikowi, może być szybko przekazywane pozostałym. I każdy wie o wszystkim. W firmie nie da się utrzymać niczego w tajemnicy. Jeśli wypowiesz pozytywną lub negatywną opinię o którymś z podwładnych, dotrze ona do zainteresowanej osoby szybciej, niż to sobie wyobrażasz – zwykle w formie przekręconej.

Podczas spotkań jesteś na widoku. Każdy cię obserwuje. Współpracownicy mają świadomość tego, co mówisz i robisz, a nawet tego, czego nie mówisz i nie robisz.

Jednym z najlepszych sposobów dawania przykładu jest bycie zawsze osobą pozytywną. Rozmawiając ze współpracownikami, zawsze wypowiadaj się pozytywnie i w sposób podnoszący na duchu. Dawanie przykładu jest najważniejsze w sytuacji kryzysowej – gdy jesteś pod presją, gdy pojawia się trudny problem, gdy zespół dozna niepowodzenia. To w takiej sytuacji pokazujesz wszystkim, co naprawdę w tobie siedzi.

Ilekroć w zespole pojawia się problem lub wybucha kryzys, pamiętaj, że każdy cię obserwuje. Taka sytuacja stwarza szansę pokazania zalet i charakteru lidera. Nie wolno ci reagować na kryzysy negatywnie i okazywać paniki, twoje zadanie polega na tym, aby reagować spokojnie i skutecznie, koncentrując uwagę współpracowników na poszukiwaniu rozwiązań i wykonywaniu obowiązków.

Jeśli, jako lider, wymagasz od współpracowników skuteczności, efektywności i punktualności, sam musisz być skuteczny, efektywny i punktualny. Po prostu wyobraź sobie, że każdego dnia i w każdej sytuacji jesteś obserwowany przez podwładnych, którzy kształtują swoje własne zachowania na podstawie tego, co widzą, obserwując ciebie. Dawaj dobry przykład każdemu współpracownikowi.

Adam Kubicki
adam.kubicki@indus.com.pl