Coface: Dużo firm upada, ale wkrótce nastąpi stabilizacja

0
347

W minionym roku ogłoszono ponad 2,1 tys. niewypłacalności polskich firm. To o blisko trzy czwarte więcej niż w roku poprzednim – wynika z raportu Coface.

Ubezpieczyciel wskazuje, że według danych na koniec grudnia 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 935 przedsiębiorstw, czyli o 5,5% więcej niż w 2020 r. Natomiast bez rejestracji w sądzie, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu obwieściło 1190 podmiotów. Te liczby oznaczają, że postępowania sądowe  stanowiły 44% ubiegłorocznych niewypłacalności, natomiast nowe obwieszczenia pozasądowe – 56%.

Łącznie w 2021 r. ogłoszono 2125 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. Liczba ta była o 71% wyższa od odnotowanej w 2020 roku.

Wśród postępowań sądowych najwięcej, bo 373, ogłoszono upadłości likwidacyjnych. Coface zastrzega jednak, że ich liczba i udział wyraźnie się zmniejszyły. Na drugim miejscu znalazły się postępowania o zatwierdzenie układu – 328 przypadków. Ubezpieczyciel zauważa, że taka wartość oznacza ogromny wzrost w stosunku do wyniku z 2020 roku, w którym miało miejsce 28 takich zdarzeń.

W minionym roku zmniejszyła się natomiast liczba przyspieszonych postępowań układowych (z 213 w 2020 r.  do 132 w 2021 r.), na co wpływ miało pojawienie się nowej procedury pozasądowej. Ze 112 do 76 spadła także liczba postępowań sanacyjnych.

Coface wskazuje, że 2021 r. przyniósł wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach, co odzwierciedla sytuację gospodarczą związaną z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Największy skok zanotowało rolnictwo (wzrost o 202%). Nadal można też zaobserwować bardzo duży wzrost niewypłacalności w rolnictwie spowodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania do zakończenia działalności – dwie trzecie przypadków to sprawy pozasądowe.

Na drugim miejscu znalazły się borykające się z dostępnością do klienta usługi (74%), a na trzecim handel detaliczny (59%). W pozostałych sektorach wzrost niewypłacalności nie przekroczył 50%. Łącznie najwięcej przypadków ogłoszono w usługach: 589, co stanowi 28% wszystkich niewypłacalności w Polsce w 2021 r.

Wyraźnie wzrósł udział niewypłacalności przedsiębiorców, którzy stanowili 58% wszystkich przypadków. W 2020 roku odnotowano 40% takich zdarzeń.

Stopniowo będziemy obserwować „normalizację” statystyk niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Dynamika zmian nie będzie już tak wysoka, jednak będzie wzrastać liczba tradycyjnych form restrukturyzacji oraz upadłości w celu likwidacji majątku. Zwłaszcza że niektóre podmioty, pozbawione środków wsparcia, z których mogły korzystać poprzednio, nie będą w stanie przetrwać na rynku. Otoczenie makroekonomiczne powinno sprzyjać przedsiębiorstwom. Zgodnie z prognozą Coface wzrost gospodarczy sięgnie w tym roku 5%. Polska gospodarka już obecnie napędzana jest głównymi silnikami wzrostu, czyli konsumpcją gospodarstw domowych, popytem na rynkach zagranicznych oraz wyższymi inwestycjami w aktywa trwałe. Ten ostatni czynnik pozytywnie zaskoczył już w ubiegłym roku, a wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz środki z unijnego Funduszu Odbudowy, który miejmy nadzieję, zostanie niedługo uruchomiony, będą wspierać jeszcze wyższy wkład inwestycji w tempo wzrostu gospodarczego Polski. Niestety wysokie koszty surowców, komponentów do produkcji oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach podażowych nadal utrzymają się przynajmniej w pierwszej połowie 2022 r. Ponadto, inflacja na poziomie wyższym niż w poprzednich latach, rosnące koszty energii, wyższe stopy procentowe, niepewność związana z rozwojem pandemii, niedobory na rynku pracy czy spirala płacowocenowa będą zagrożeniami na drodze do pełnego ożywienia gospodarczego – prognozuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

(AM, źródło: Coface)