Coface: Lawinowy wzrost niewypłacalności firm w Polsce

0
542

W ciągu 3 pierwszych miesięcy obecnego roku niewypłacalność przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 31% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. Do 3 kwietnia ogłoszono łącznie 1252 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw, co stanowi 45% wszystkich takich zdarzeń z poprzedniego roku – wynika z raportu Coface „Niewypłacalność firm w Polsce w I kwartale 2023 roku”.

Według danych zebranych przez ubezpieczyciela sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 351 polskich firm. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych opublikowano 901 obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego, czyli bez rejestracji w sądzie. To 72% wszystkich ogłoszonych niewypłacalności, co wskazuje na rosnącą popularność tego rozwiązania. Wśród postępowań sądowych najwięcej było tych o zatwierdzenie układu – 181, co oznacza wzrost o niemal 70% w stosunku do roku poprzedniego.

– Pierwszy kwartał 2023 r. przyniósł dalszy wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce – o 31% w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku. Z kolei porównując dane za pierwsze trzy miesiące tego roku z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrost liczby postępowań był ponad 2,5-krotny – z 495 do 1252 niewypłacalności. Jednak analiza danych w ujęciu rocznym zakłócona jest przez niższą bazę odniesienia roku poprzedniego. W pierwszych miesiącach 2022 r. wykorzystanie postępowań sądowych było czasowo niższe ze względu na problemy techniczne związane z wprowadzaniem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej. – Analiza danych w ujęciu kwartalnym wskazuje na wzrost każdego z trzech głównych rodzajów niewypłacalności. Wzrosły zarówno restrukturyzacje sądowe (+61%), obwieszczenia pozasądowe (25%), jak i upadłości (16%). Postępowania restukturyzacyjne dają nadzieję na powrót firm w trudnej sytuacji płynnościowej do efektywnej działalności biznesowej.  Wśród nich nadal wzrasta liczba sądowych postępowań o zatwierdzenie układu, którymi w wielu przypadkach było przekształcenie się wcześniej rozpoczętych procedur pozasądowych, które okazały się niewystarczające do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów, ale zgodnie z naszymi przewidywaniami, zwiększyła się niestety liczba upadłości, czyli ostatecznej formy niewypłacalności firm prowadzących do ich likwidacji. W obecnym otoczeniu makroekonomicznym nie należy oczekiwać, aby trend rosnącej liczby niewypłacalności mógł zostać odwrócony – dodaje.

– Wydaje się, że poza czynnikami podażowymi, takimi jak wzrost kosztów energii, wynagrodzeń, obsługi zadłużenia finansowego, niedobory surowców lub przerwanie łańcuchów dostaw, czynniki popytowe zaczynają być coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Dane dotyczące popytu konsumpcyjnego w Polsce w I kwartale okazały się gorsze od oczekiwań większości analityków, a w kolejnym kwartale prognozowany jest dalszy spadek realnej konsumpcji – tłumaczy Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka Coface w Polsce.

(AM, źródło: Coface)