Coface: Moody’s dokonała rewizji sektora ubezpieczeń należności

0
447

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała dla Coface ocenę ratingową IFS (Insurance Financial Strength) na poziomie A2. Prognozę tej oceny zmieniła na negatywną.

Agencja Moody’s, w ramach analizy sektora ubezpieczeń kredytowych, szacuje, że postęp pandemii koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania, mogą postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji. W ocenie agencji utrzymanie ratingu na poziomie A2 potwierdza odporność i wytrzymałość Coface, dzięki możliwości korygowania krótkoterminowego ryzyka oraz dzięki stabilności finansowej.

Dodatkowo agencja dostrzega działania wdrożone przez rządy państw, mające na celu wsparcie sektora MŚP, co mogłoby obniżyć koszty ubezpieczycieli kredytowych.

Na koniec 2019 r. współczynnik wypłacalności Coface (Solvency ratio) osiągnął poziom 190%, wyższy niż wymagany zakres wynoszący 155–175%. Dodatkowo na początku kryzysu ubezpieczyciel zmniejszył w znaczącym stopniu ryzyko portfela inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec ub.r. W związku z tym spadek na rynkach finansowych nie spowodował obniżenia współczynnika wypłacalności w wyższym stopniu niż korekta przewidywana przez grupę.

(AM, źródło: Coface: