Coface: Niewypłacalności mniej niż przed rokiem, ale…

0
830

Według stanu na dzień 30 czerwca w pierwszym półroczu 2022 r. miało miejsce w sumie 1141 przypadków niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. To o 3% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z danych zebranych przez Coface.

W analizowanym przez ubezpieczyciela okresie sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 526 polskich firm, czyli o ponad 38% więcej niż po 6 miesiącach 2021 r. Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych opublikowano 615 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie).

Coface zwraca uwagę, że wśród postępowań sądowych zdecydowanym liderem są te o zatwierdzenie układu – 274 sprawy, a ich liczba wzrosła o 238%, głównie w związku z popularnością stosowania procedury pozasądowej, w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. Wzrosła także liczba postępowań sanacyjnych, zmalała natomiast liczba upadłości likwidacyjnych.

Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w rolnictwie, budownictwie i transporcie. Mniej przypadków zanotowano z kolei w produkcji, handlu i usługach.

Analizując formy prawne niewypłacalności sądowych i pozasądowych, Coface zaobserwował utrzymujący się trend, w którym liczba niewypłacalności przedsiębiorców (w tym rolników) znacznie przewyższa liczbę liderujących dotychczas niewypłacalnych spółek z o.o. – w I półroczu 2022 r. było to odpowiednio 715 i 328 przypadków. Zdaniem ubezpieczyciela wynika to m.in. z tego, że 76% wszystkich pozasądowych obwieszczeń w KRZ (467 przypadków) dotyczyło przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą. Ta forma stała się bardzo popularna i coraz więcej przedsiębiorców chcących zyskać na czasie w trudnym dla siebie momencie decyduje się na złożenie wniosku do KRZ o obwieszczeniu dnia układowego.

(AM, źródło: Coface)