Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

0
2478

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął nowe stanowisko. Od września stoi na czele Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

Informacja o objęciu przez Grzegorza Kulika funkcji dyrektora generalnego (Chief General Manager) widnieje zarówno na oficjalnej stronie internetowej ubezpieczyciela, jak i na portalu LinkedIn. Colonnade Insurance nie odpowiedziało na pytania „Gazety Ubezpieczeniowej” dotyczące dalszych losów dotychczasowego szefa zakładu, Pawła Holnickiego-Szulca.

Grzegorz Kulik, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jest związany z branżą ubezpieczeniową od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako agent ubezpieczeniowy. W latach 2000-2008 był związany z PZU, początkowo w inspektoracie w Krakowie, a następnie w Centrali, w której przeszedł kolejne szczeble kariery aż do stanowiska zastępcy dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2008-2011 pełnił w Generali funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych i dyrektora Departamentu Leasingu. W 2011 r. przeszedł do Grupy UNIQA, w której objął funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Techniki Ubezpieczeniowej – aktuariat i reasekurację, zarządzanie produktami i underwriting w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych oraz likwidację szkód. W 2016 roku związał się z Allianz Polska, gdzie do początku czerwca ubiegłego roku kierował Pionem Underwritingu i Zarządzania Produktami, a potem przejął odpowiedzialność za Pion Sprzedaży. 27 czerwca tego roku złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych wspomnianej grupy odpowiedzialnego za sprzedaż.

Od grudnia 2013 r. jest członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl