Colonnade poszerzyło portfel o ubezpieczenie okularów

0
639

We współpracy z agentem ubezpieczeniowym E-Parasol Ubezpieczenia Colonnade opracowało ubezpieczenie okularów. Polisa pomaga także w razie braku możliwości ich odtworzenia. W takiej sytuacji klient otrzymuje voucher na nową parę.

– Ubezpieczeniem objęte są okulary korekcyjne, w tym przeciwsłoneczne z korekcją oraz okulary z powłokami ochronnymi bez korekcji. Ochrona obejmuje uszkodzenie oprawek, soczewek lub całych okularów. Jest dostępna w dwóch wariantach: Standard i Premium – mówi Martyna Matuszyńska, dyrektor ds. Produktów i Underwritingu Linii Consumer Colonnade.

W wariancie Standard ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie okularów powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia. Przykładowo są to:

  • wypadek z udziałem osób trzecich (np. podczas zabawy, uprawiania sportu czy codziennych czynności),
  • szkody wyrządzone przez dzieci (np. szarpnięcie za oprawkę),
  • szkody spowodowane przez czworonogi (np. pogryzienie okularów).

Wariant Premium uzupełnia ochronę o:

  • szkody wyrządzone nieopatrznie przez nas samych (np. przygniecenie, nadepnięcie czy inne działania nieumyślne),
  • utratę okularów w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Klient salonu optycznego może ubezpieczyć okulary swoje lub innej osoby (np. dziecka), a na szczegółowe pytania odpowie mu pracownik salonu optycznego oferującego ubezpieczenie.

– W pierwszej kolejności staramy się naprawić uszkodzone okulary. Jeśli naprawa nie jest możliwa lub okulary zostały utracone wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, to odtwarzamy okulary, czyli wykonujemy nowe na podstawie parametrów ze zlecenia medycznego. W przypadku gdy i to jest niemożliwe, klient otrzymuje voucher na zakup dowolnych nowych okularów w salonie optycznym – opisuje Marta Tomczak-Koziupa, menedżer ds. Rozwoju Biznesu Colonnade.

Zdarza się, że po zakupie okularów i ich ubezpieczeniu wada wzroku postępuje. Jeśli dojdzie do tego w okresie ubezpieczenia, to ochrona nie zostania przerwana. W sytuacji, w której ubezpieczony otrzymał zlecenie medyczne na zmianę soczewek i je wymienił przed powstaniem szkody, wykorzystując te same oprawy – najpóźniej w momencie zgłoszenia szkody powinien dostarczyć ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wymianę soczewek. Naprawione lub odtworzone okulary będą odpowiadały aktualnym parametrom.

(AM, źródło: Colonnade)