Wiener: Pakiet BIZNES, czyli nowe ubezpieczenie dla MŚP

0
710

Wiener rozszerzył portfel produktów o Pakiet BIZNES – nowe ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość pokrycia kosztów szkód związanych ze specyfiką różnych branż.

Pakiet BIZNES to kompleksowe ubezpieczenie dla MŚP, których majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, a obrót roczny nie przekracza 15 mln zł (w przypadku OC). Z polisy mogą skorzystać również osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości wynajmowane na cele komercyjne albo mieszkalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach pakietu można ubezpieczyć od zdarzeń losowych firmowy majątek, np. budynki, środki obrotowe, maszyny, urządzenia czy wyposażenie, a także rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, oraz wartości pieniężne.

Ubezpieczenie dopasowane do branży

Polisa umożliwia dostosowania jej do różnego rodzaju przedsiębiorstw. Są to m.in. apteki, sklepy medyczne, hotele i pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, stacje diagnostyczne czy spółdzielnie mieszkaniowe. Standardowy zakres można modyfikować, włączając do ochrony dodatkowe ryzyka istotne dla profilu danej firmy, np. ubezpieczenie restauracji można rozszerzyć o ubezpieczenie środków obrotowych przechowywanych w warunkach chłodniczych. Taka opcja zapewnia wypłatę odszkodowania w razie braku prądu lub awarii urządzenia chłodniczego. Z kolei w ramach OC można ubezpieczyć np. zatrucia pokarmowe. Polisa zapewnia w razie wystąpienia szkody organizację pomoc specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka czy szklarza. W jej ramach można ubezpieczyć budynki jeszcze w trakcie budowy.

Ochrona prawna

W Pakiecie Biznes dostępne są również ubezpieczenia wypadkowe dla pracowników (NNW) i pomoc w razie sporu prawnego (ochrona prawna). W jej ramach Wiener oferuje bezpłatną, telefoniczną konsultację z prawnikami specjalizującymi się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, jeśli zostanie wykupiona ochrona prawna, ubezpieczyciel pokryje koszty spraw sądowych do 100 tys. zł. Ochrona obejmuje obronę interesów ubezpieczonego w sporach prawnych, m.in. w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy obrony przed roszczeniami osób trzecich. Polisa zapewnia też objęcie ochroną sprzętu elektronicznego na terenie całej Europy. Polisa pomoże zarówno w razie kradzieży czy awarii, jak i w przypadku zalania kawą podczas pracy zdalnej.

Łatwość sprzedaży

Konstrukcja produktu oraz możliwość dowolnego zestawiania przedmiotów ubezpieczenia i jego zakresu ułatwia sprzedaż polisy. Zautomatyzowana ścieżka prowadzi agenta przez proces jej wystawiania. Przykładem może być wyznaczenie klasy palności – program określi ją samodzielnie, zadając w systemie pytania o elementy konstrukcyjne budynku. Ustalenia klasy palności dotyczą ubezpieczenia budynków, lokali, rzeczy ruchomych i sprzętu elektronicznego.

(AM, źródło: Wiener)