Comarch i wieści z Berlina – nowe technologie w likwidacji szkód i nie tylko

0
1114

Trzy pytania do Macieja Dylewskiego, International Business Director w Comarch

Aleksandra E. Wysocka: – Czy tematyka konferencji ograniczała się wyłącznie do likwidacji?

Maciej Dylewski: – Tematy poruszane podczas konferencji znacząco wykraczały poza sam proces likwidacji szkody, ale wszystkie mają znaczący wpływ na jego przebieg. Poza główną tematyką zastosowania nowych technologii, takich jak automatyzacja likwidacji szkód, IoT, AI czy ML, oczywistą kwestią był wpływ wojny na spadek PKB czy wzrost inflacji oraz kosztów działalności zakładów ubezpieczeń.

Inne poruszone zagadnienia odnosiły się np. do przestępczości ubezpieczeniowej i mechanizmów przeciwdziałania czy wpływu regulacji ESG na działalność ubezpieczeniową, zwłaszcza w kontekście likwidacji szkód.

Czy ESG może mieć rzeczywisty wpływ na proces likwidacji szkód?

– Podczas debaty uczestnicy wskazali, że ESG – czyli czynniki związane z otoczeniem społecznym, środowiskowym i ładem korporacyjnym – mogą mieć zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na proces likwidacji szkód, na kilka sposobów.

Po pierwsze, rosnące zainteresowanie kwestiami związanymi z ESG może prowadzić do zwiększenia presji ze strony klientów na ubezpieczycieli, by prowadzili swoją działalność w sposób zgodny z wartościami związanymi z ESG. W praktyce oznacza to, że ocena działalności ubezpieczycieli będzie odzwierciedleniem procesu likwidacji, w kontekście wpływu na powstanie szkód środowiskowych, społecznych czy też wynikających z niewłaściwego zarządzania.

Po drugie, kwestie przestrzegania zasad ESG mogą wpłynąć na sposób, w jaki ubezpieczyciele określają swoje modele wyceny ryzyka, co może z kolei prowadzić do wyższych składek ubezpieczeniowych. Odnosi się to zwłaszcza do klientów przekraczających przyjęte normy emisji CO2, mających negatywnywpływ na środowisko i klimat oraz prawa człowieka czy stosujących tzw. greenwashing.

Po trzecie, kwestie ESG mogą kształtować sposób, w jaki ubezpieczyciele prowadzą proces likwidacji szkód. Ubezpieczyciele mogą zacząć aktywniej współpracować z przedsiębiorstwami, które angażują się w działania związane z ESG, w celu prewencji powstawania szkód. Mogą też zwiększyć swoją aktywność w zakresie edukacji i szkoleń dla klientów, aby ci byli lepiej przygotowani do prewencji szkód związanych z ESG.

Wróćmy do innowacji technologicznych, wszak na konferencji reprezentowałeś Comarch. Jak oceniasz konkurencyjność rozwiązań systemowych oferowanych przez tę firmę?

– To prawda, miałem przyjemność porównać najnowsze trendy likwidacji szkód na świecie z ofertą rodzimego Comarchu. Śmiało można stwierdzić, że systemy takie jak Comarch Insurance Claims spełniają oczekiwania i potrzeby ubezpieczycieli w zakresie funkcjonalności oraz optymalizacji kosztów likwidacji szkody. Automatyzacja tego procesu wpływa wymiernie na skrócenie czasu od zgłoszenia roszczenia do wypłaty odszkodowania.

Produkty takie jak np. Comarch Digital Insurance zapewniają kompleksowość rozwiązań dedykowanych każdemu etapowi życia polisy ubezpieczeniowej.

Istotny jest również fakt, że systemy Comarch od dawna z sukcesem funkcjonują na wielu rynkach Europy i reszty świata. Będą się o tym mogli przekonać uczestnicy konferencji Comarch User Group 23, która odbędzie się w dniach 9–11 maja w Krakowie. CUG 23 będzie świetną okazją do wymiany doświadczeń użytkowników reprezentujących wiele krajów Europy oraz Azji.

Ubezpieczenia.comarch.pl


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W APPLE PODCASTS | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY