Compensa: Holowanie najpopularniejszą usługą

0
430

Z danych Compensy wynika, że najczęściej świadczoną usługą w ramach assistance samochodowego jest holowanie. Średni dystans, jaki niesprawne auta pokonują na lawetach w ramach ubezpieczenia, wynosi 61 kilometrów.

Analiza ubezpieczyciela została opracowana na podstawie danych dotyczących około 28 tys. holowań przeprowadzonych od początku 2018 do końca pierwszej połowy 2019 roku. Holowane pojazdy przebyły łącznie 2,24 mln km. Średni czas oczekiwania na pomoc wyniósł poniżej 30 minut. 

– Wiedza, że w ramach assistance można skorzystać z lawety, jest w zasadzie powszechna wśród kierowców. Wielu z nich wręcz utożsamia assistance z holowaniem i świadomie pyta o pomoc drogową przy zakupie polis OC i AC. Trudno się temu dziwić. Zebrane przez nas statystyki dobrze obrazują skalę popytu na holowanie na polskich drogach – mówi Rafał Mosionek, wiceprezes zarządu Compensa TU odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód. 

Z danych ubezpieczyciela wynika ponadto, że prawie 30% zgłaszanych spraw udaje się zakończyć bez konieczności wzywania lawety, dzięki usunięciu awarii na miejscu zdarzenia.

– W bazowym wariancie ubezpieczenia pojazd jest holowany np. tylko do najbliższego warsztatu. Przy wyższych wariantach holowanie może odbyć się do miejsca wskazanego przez właściciela samochodu, ale jest ograniczone limitem kilometrów, np. w Polsce do 200 km czy 500 km za granicą. W najwyższej opcji assistance można spodziewać się zniesienia limitu na terenie całego kraju oraz bardzo dużego zasięgu holowania poza Polską. Kierowcy muszą więc dopasować dostępne możliwości do swoich potrzeb – przypomina Rafał Mosionek. 

Jeżeli wariant assistance dopuszcza wsparcie świadczone za granicą, z holowania można korzystać w niemal całej Europie.

– Warto wiedzieć, że usługi assistance w coraz większym stopniu oparte są na technologii. Dzięki niej pomoc może być sprawnie świadczona nawet wtedy, gdy klient ma problem z precyzyjnym wskazaniem, gdzie się znajduje. To częsta sytuacja na autostradach i drogach ekspresowych. Wówczas przydaje się geolokalizacja. Przy jej użyciu w Compensie lokalizujemy już ok. 20% klientów. Z kolei 85% kierowców śledzi dojazd lawety na wirtualnej mapie dzięki sygnałowi GPS – dodaje Rafał Mosionek.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Compensa)