Compensa: Kto płaci za zalane mieszkanie?

0
478

Po zalaniu mieszkania można zgłosić szkodę z ubezpieczenia swojego mienia lub z ubezpieczenia OC sprawcy, jeżeli udało się go zidentyfikować. Compensa przypomina, że w obu przypadkach proces ubiegania się o odszkodowanie przebiegnie sprawnie, jeżeli zdarzenie jest dokładnie udokumentowane.

– Nie należy „automatycznie” zakładać, że sprawcą zdarzenia jest właściciel lub użytkownik mieszkania sąsiadującego z nieruchomością poszkodowanego. Za zdarzenie może być odpowiedzialna np. firma remontowa, która prowadzi prace w nieruchomości. Pamiętajmy też, że utrzymanie części wspólnych budynków wielorodzinnych należy do spółdzielni, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości. W niektórych przypadkach, np. gdy źródłem zalania jest awaria rur w pionie budynku, to do nich należy kierować roszczenie o finansową rekompensatę szkody – tłumaczy Andrzej Paduszyński, odpowiedzialny za ubezpieczenia mieszkaniowe w Compensie.

Gdy sprawca nie ma OC

Szkodę można zgłosić z OC sprawcy – wspólnoty czy zarządcy nieruchomości mają obowiązek posiadania takiej polisy. Jeżeli zaś zalanie powstało z winy sąsiada, należy dowiedzieć się, czy korzysta on z OC w życiu prywatnym.

– Niestety, często nawet stuprocentowa pewność, że do szkody doszło z winy sąsiada, np. właściciela mieszkania na wyższym piętrze, nie daje gwarancji łatwego uzyskania odszkodowania. Sprawca zalania może nie mieć ubezpieczenia lub odmawia podania numeru polisy, bez którego nie da się zgłosić zdarzenia jego ubezpieczycielowi. Rozsądnym wyjściem z takiej sytuacji jest zgłoszenie szkody z własnej polisy mieszkaniowej, bo to na pewno przyspieszy sprawę – dodaje Andrzej Paduszyński.

Jak zgłosić zalanie ubezpieczycielowi?

Zgłoszenie musi zawierać numer polisy oraz podstawowe informacje o właścicielu zniszczonego mienia, a także o sprawcy. Poza tym konieczne jest udokumentowanie zalania.

– Jeżeli ubezpieczyciel dostanie wystarczająco dużo informacji, prawdopodobnie rozpatrzy sprawę na odległość. W opisie szkody warto więc podać powierzchnię zacieków, wymiary całych zniszczonych ścian, sufitów czy podłóg, rodzaj materiałów i farb, które miały kontakt z wodą. To wszystko ma wpływ na ocenę zdarzenia przez zakład ubezpieczeń i na czas rozpatrywania sprawy – zauważa Andrzej Paduszyński.

Jakie są częste przyczyny zalanych mieszkań?

Do zalania najczęściej dochodzi w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przyczyną wielu szkód jest wieloletnia eksploatacja urządzeń i zużycie części. Zacieki na ścianach i sufitach powstają m.in. wskutek pęknięć w skorodowanych rurach, ale też przez zapchaną kanalizację lub błędy użytkowników.

(AM, źródło: Brandscope)