Concordia i VH Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń upraw

0
648

21 września Concordia Polska Grupa Generali oraz Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce (VH Polska ) rozpoczęły jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Ochroną ubezpieczeniową w obu zakładach będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych, takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima oraz uprawy rzepaku ozimego.

W Concordii Polska Grupa Generali ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych dostępne będzie w następujących pakietach:

  • grad
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania w powyższych pakietach oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% sumy ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia do 25% w ramach specjalnej klauzuli.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego dla danego ubezpieczającego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych. Łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw rzepaku ozimego na polisie.

– Zachęcamy do korzystania z kompleksowych pakietów ubezpieczeń upraw ozimych. W ten sposób zapewniamy klientom pewność, że ich uprawa będzie zabezpieczona zarówno w okresie zimy jak i od wczesnej wiosny. Klientom, którzy ubezpieczą u nas jesienią zboża ozime, damy możliwość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy. Ubezpieczenie ryzyka suszy będzie dostępne wyłącznie dla polis, na których przynajmniej jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w ramach Geoportalu. Umowy dodatkowe dotyczące ryzyka suszy oferowane będą w okresie luty/marzec 2021. Suma ubezpieczenia w ryzyku suszy będzie tożsama z sumą ubezpieczenia w pakiecie zimowym – dodaje Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Concordia Polska Grupa Generali.  

Wśród nowości dla klientów przygotowanych przez ubezpieczyciela na sezon jesienny uwagę zwraca przede wszystkim rozszerzenie zakresu w ryzyku przymrozków wiosennych odpowiedzialności poprzez wydłużenie okresu odpowiedzialności. Dzięki nowej klauzuli odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od momentu zasiewu lub wysadzenia rozsady, jednak nie wcześniej niż od 21 marca i kończy się nie później niż 30 czerwca w roku zbiorów.

– To ważne dla rolnika, gdyż ryzyko wiosennych przymrozków coraz częściej występuje już we wczesnych okresach wegetacji roślin i może powodować straty w plonie już od początku ruszenia wiosennej wegetacji – wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski.

W przypadku szkód całkowitych, które wystąpiły przed 15 kwietnia wysokość szkody określana będzie w sposób ryczałtowy w wysokości 15% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola.

Ubezpieczenia upraw oferowane są z dopłatami z budżetu państwa. W tym roku, pula środków przeznaczonych na dopłaty jest znacznie mniejsza niż w poprzednim.

– W tym roku na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw w budżecie Skarbu Państwa przeznaczone zostało 400 mln złotych, podczas gdy w 2019 roku zarezerwowana kwota wynosiła 650 mln zł, z czego faktycznie wykorzystane zostało około 500 mln zł, co pozwoliło na objęcie ubezpieczeniem przez wszystkie zakłady ubezpieczeń ok. 4 mln ha upraw rolnych. Tylko na podstawie tych danych widać, że – zakładając niezmienione wszelkie inne okoliczności – w tym roku zabraknie funduszy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych dla nawet 800 tys. ha. Znaczący wzrost ubezpieczonego wiosną areału powoduje, że należy się spodziewać szybkiego wyczerpania się puli dopłat jesienią – tłumaczy Arkadiusz Wiśniewski.

Dlatego Concordia Polska Grupa Generali postanowiła wprowadzić rozwiązania, które mają na celu zniwelowanie uciążliwości związanych z niższą kwotą dopłat i umożliwienie ubezpieczenia jak największej powierzchni upraw.

Ubezpieczenia upraw w jesiennym sezonie będzie można kupić ze zniżką. W ramach promocji rolnik może otrzymać na polisę uprawową upust w wysokości 10%, 15% lub 20%. Wysokość rabatu uzależniona jest od liczby dodatkowych aktywnych ubezpieczeń w Concordii. Zniżka dotyczy osób fizycznych i prawnych. Obowiązuje zarówno w przypadku polis dotowanych przez ministerstwo, jak i puli po wyczerpaniu środków budżetowych.

Z kolei w VH Polska rolnicy będą mieli możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm® Zima ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.

– Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednim sezonie, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości 65%. Z uwagi na ograniczoną w tym roku pulę pieniędzy przeznaczonych na dopłaty do składek spodziewamy się, że jesienny sezon ubezpieczeń będzie dynamiczny. Dla rolników, którzy nie zdążą skorzystać z ubezpieczeń z dopłatą budżetu państwa mamy przygotowaną ofertę na warunkach komercyjnych – mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

Dodaje, że mając na uwadze zmieniające się warunki pogodowe i wynikające z nich oczekiwania rolników jego firma postanowiła wprowadzić w ofercie nowe rozwiązanie.

– W pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu bezdopłatowej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy. Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan odpowiadamy za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosujemy również udziałów własnych. – wyjaśnia ekspert.

Zwraca uwagę, że VH Polska wprowadziło też zmiany mające na celu ułatwienie pracy pośrednikom ubezpieczeniowym. Przez ostatnie miesiące firma pracowała nad nową wersją systemu sprzedaży – MojeVH – Intuicyjny system pozwala na szybką pracę pośrednika, ułatwia wpisywanie działek i pól, tym samym mocno skraca czas potrzebny do przygotowywania oferty i polisy. – mówi Andrzej Janc,.

– Na losowo wybranych polach lub na życzenie klienta, po zawarciu umowy ubezpieczenia będziemy przeprowadzać jesienne oględziny upraw. Nasi Eksperci Agro już teraz weryfikują zasiewy rzepaku ozimego a następnie przystąpią do oceny stanu zasiewów zbóż. Będzie to służyć wytypowaniu regionów, w których oględziny powinny zostać przeprowadzone na szerszą skalę – w momencie, kiedy rośliny będą wchodziły w stan spoczynku. Cieszę się, że i na tym polu udało nam się wprowadzić nowe technologie, cały proces jesiennych oględzin odbywać się będzie przy wsparciu tabletów.  Okres zimowy wykorzystamy na szkolenia rzeczoznawców, zależy nam żeby standardy likwidacji szkód wykonywanych przez VH Polska były równe na terenie całej Polski –  dodaje Michael Lösche, dyrektor zarządzający VH Polska.

(AM, źródło: Concordia, VH Polska)