Concordia Polska Grupa Generali: 30 tysięcy szkód z ubezpieczeń upraw

0
200

W lipcu rolnicy objęci ochroną przez Concordię Polska Grupa Generali zgłosili 9 tysięcy sezonowych szkód z ubezpieczeń upraw. W tym roku jest to już w sumie 30 tysięcy. Ubezpieczyciel zaznacza, że dzięki wytężonej pracy rzeczoznawców i likwidatorów rozpatrzonych zostało blisko 75% z tych zgłoszeń.

Główną przyczyną szkód w gospodarstwach w ostatnich tygodniach były grad, deszcze nawalne i huragany. Równie dotkliwe okazały się majowe przymrozki, w wyniku których najbardziej ucierpiały uprawy rzepaku oraz, w mniejszej skali, pszenica ozima i inne zboża. Najwięcej szkód z powodu przymrozków zgłaszali rolnicy z województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Zakład podkreśla, że likwidatorzy pracują w weekendy, aby przyspieszyć wydawanie decyzji oraz wypłatę odszkodowań. Wszyscy dostępni rzeczoznawcy są w stanie odwiedzić nawet 500–600 miejsc dziennie, co pokazuje, jak duża jest skala zgłaszanych szkód w tym roku i z jak wyjątkowym sezonem w zakresie anomalii pogodowych mamy do czynienia.

– Nasi rzeczoznawcy i likwidatorzy pracują od rana do wieczora przez siedem dni w tygodniu, by obsłużyć jak najwięcej szkód i pomóc klientom w otrzymaniu odszkodowań. Chcemy być prawdziwym parterem dla rolników w prowadzeniu ich gospodarstwa, dlatego służymy im wiedzą i wsparciem na całym etapie ochrony, gdy wykupują polisę, ale również gdy dojdzie do zniszczeń – zaznacza Jakub Jacewicz, członek zarządu Concordia Polska Grupa Generali. 

Eksperci Concordii na bieżąco monitorują liczbę zgłaszanych szkód w całej Polsce i jeśli w jednym regionie dojdzie do większej liczby zniszczeń, na miejsce wysyłane są dodatkowe ekipy rzeczoznawców z innych części kraju, aby przyspieszyć proces oględzin.

– Z  taką sytuacją mieliśmy do czynienia w połowie czerwca, gdy zimny front i deszcz najmocniej dotknęły Lubelszczyznę, Zamojszczyznę, Podkarpacie oraz część Mazowsza. Deszcz nawalny i grad uszkodziły uprawy zbóż oraz plantacje owocowe. Wówczas wsparcia udzielili rzeczoznawcy z północnej Polski i Dolnego Śląska. Solidarność to główna idea, którą kierujemy się w likwidacji szkód – mówi Jakub Jacewicz.

W celu przyspieszenia procesu likwidacji szkód i jak najszybszego wsparcia klientów, Concordia upraszcza procedury oraz doskonal aplikację „Mobilny Rzeczoznawca”. Dzięki temu ekspert przeprowadzający oględziny na polu korzysta na miejscu z tabletu i przesyła dane o szkodzie online. W efekcie zespół likwidatorów od razu otrzymuje pełne dane, weryfikuje je i średnio już po czterech dniach od oględzin wydawana jest decyzja o wypłacie odszkodowania, a klient w ciągu następnych dni otrzymuje pieniądze na konto. Concordia wykorzystuje również drony, aby zweryfikować powierzchnię uszkodzonych plantacji, np. przy uprawach wielkoobszarowych, przy zastoiskach wodnych w uprawach lub powalonej uprawy wskutek huraganu. Agro eksperci mają wszelkie wymagane uprawnienia, by obsługiwać drony: zostali przeszkoleni i zdali egzaminy na pilotów.

(AM, źródło: Concordia Polska Grupa Generali)