Concordia Ubezpieczenia: Ruszyła sprzedaż ubezpieczeń suszowych

0
525

10 lutego Concordia Polska Grupa Generali rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy. Z oferty będą mogli skorzystać klienci zakładu, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 r. Ubezpieczenie obejmie zboża ozime na działkach o powierzchni przekraczającej 5 ha.

W ubiegłym roku Concordia w ramach programu pilotażowego objęła ochroną około 21 tys. hektarów pól od ryzyka suszy, niezależnie od warunków glebowych, na jakich znajdowały się uprawy. Ubezpieczenie to było dotowane dopłatami budżetu państwa w wysokości 65%.

W bieżącym roku będziemy kontynuować pilotażowy program ubezpieczania zbóż ozimych od ryzyka suszy. Kierujemy go do klientów Concordii Polska Grupa Generali, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 roku. Sprzedaż rozpoczynamy 10 lutego, na zasadach analogicznych jak w roku ubiegłym. Ubezpieczeniem suszy mogą zostać objęte zboża ozime, a działki, na których się znajdują, muszą mieć powierzchnię przekraczającą 5 ha i być odpowiednio geokodowane – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii.

Ubezpieczyciel planuje zakończyć sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy 13 marca.

Warto przypomnieć również o franszyzie redukcyjnej w ubezpieczeniu ryzyka suszy w wysokości 25% sumy ubezpieczenia, która wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W praktyce jest to zmniejszenie każdego odszkodowania o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu. Oznacza to, że przy ubezpieczeniu pszenicy ozimej na kwotę 5500 zł z ha i szkodach spowodowanych przez suszę, gdzie ubytek w plonie określony zostałby na poziomie 45%,  odszkodowanie wyniosłoby 1100 zł – podkreśla Krzysztof Mrówka.

W marcu Concordia rozpocznie sezon ubezpieczania od wiosennych przymrozków, deszczu nawalnego, huraganu i  ryzyka gradobicia. Zarówno ryzyko suszy, jak i wiosenne ubezpieczenia upraw, są objęte dopłatami z budżetu państwa w wysokości 65%.

W tym roku jeszcze bardziej będziemy wspierać naszych likwidatorów w terenie nowoczesnymi technologiami. Nad polami klientów pojawią się drony umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz wykonywanie precyzyjnych pomiarów i zdjęć w wysokiej rozdzielczości. W specjalnych przypadkach zastosujemy też teledetekcję. Intensywnie pracujemy nad digitalizacją procesów likwidacji szkód, by czas od zgłoszenia szkody, przez jej likwidację do wypłaty odszkodowania, był możliwie najkrótszy, a rolnicy mogli jak najszybciej odrobić straty – dodaje Krzysztof Mrówka.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, susza występuje wtedy, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie pomiędzy 21 marca a 30 września danego roku nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. Instytucją decyzyjną i opiniotwórczą w sprawach suszy jest Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

(AM, źródło: Concordia)