SPBUiR na spotkaniu europejskich pośredników ubezpieczeniowych

0
631

W dniach 30–31 stycznia odbyło się w Brukseli spotkanie przedstawicieli organizacji samorządowych pośredników ubezpieczeniowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła też przedstawicielka Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR), radca prawny organizacji, dr hab. Katarzyna Malinowska. W obradach uczestniczyli eksperci z całej Europy, w tym także przedstawiciele EIOPA, Komisji Europejskiej i z firm doradczych.

Głównym motywem obrad było przedstawienie problemów, z jakimi spotykają się pośrednicy ubezpieczeniowi z poszczególnych państw członkowskich w swej działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności dyskusja dotyczyła wynagrodzenia brokerskiego, niejednorodnie uregulowanego w poszczególnych krajach, innych kwestii związanych z konfliktem interesów, niezależności brokera jako zawodu zaufania publicznego oraz ingerencją nadzorcy w działalność pośredników.

Ponadto część obrad została poświęcona stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w ubezpieczeniach. W tym względzie BIPAR pracuje nad stanowiskiem w zakresie problemów, z jakimi spotykają się pośrednicy, które następnie będzie przedstawiał Komisji Europejskiej. Dlatego SPBUiR zaapelowało do swoich członków o zgłaszanie swoich uwag dotyczących funkcjonowania RODO w ich działalności i zapewniło, że te uwagi przekaże do BIPAR.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z BIPAR w reprezentowaniu interesów środowiska brokerów na forum europejskim, przygotowuje raporty, badania i analizy, co przekłada się następnie na różne inicjatywy ustawodawcze.

(AM, źródło: SPBUiR)