Coraz bliżej 4 mld zł w PPK

0
411

3,4 mld zł – taką wartość osiągnęły na koniec lutego aktywa zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych – wynika z danych zgromadzonych przez Analizy Online.

Analitycy wyjaśniają, że na wzrost aktywów w styczniu i lutym wpływ miały przede wszystkim wpłaty pracodawców i pracowników. W pierwszym miesiącu roku średni wynik wszystkich grup (od FZD 2025 do FZD 2065) wyniósł 0,2% (najsłabszy fundusz stracił -1,7%, a najlepszy zarobił +2,2%). W drugim miała miejsce niewielka strata, której główną przyczyną był wzrost rentowności obligacji skarbowych o dłuższym terminie do wykupu. Ostatecznie wartość aktywów wzrosła w lutym o 9%, do prawie 3,4 mld zł

Liderem pozostaje PKO TFI, które na koniec lutego w PPK miało 1143,4 mln zł (34% rynku). O sporo ponad połowę mniejsze aktywa zgromadziły TFI PZU (473,2 mln zł; 14%) oraz Nationale-Nederlanden PTE (459,6 mln zł; 13,6%). Najwyższe wzrosty aktywów odnotowały Skarbiec TFI (15%) oraz Pekao TFI (10%).

AO przypomniały też, że w marcu konta uczestników PPK zostały dodatkowo zasilone 216 mln zł dopłaty rocznej z Funduszu Pracy. Dzięki temu 9 marca aktywa PPK sięgnęły 3,7 mld zł.

(AM, źródło: Analizy Online)