Solidny rok Vienna Insurance Group w czasach pandemii

0
666

Mimo że pandemia Covid-19 mocno doświadczyła Vienna Insurance Group, to ubezpieczyciel może uznać ubiegły rok za stosunkowo udany. Z zaprezentowanych przez VIG wstępnych wyników finansowych wynika, że grupie udało się zwiększyć sprzedaż, uzyskać wynik finansowy bliski maksymalnemu prognozowanemu poziomowi oraz poprawić w istotnym stopniu wskaźnik mieszany.

– Chociaż sytuacja Covid-19 wpływała na naszą działalność przez prawie cały rok obrotowy 2020, to jednak Grupa VIG osiągnęła ogólnie bardzo stabilne wyniki operacyjne i konsekwentnie wdrażała działania zaplanowane na ostatni rok Agendy 2020. W czasie pandemii szczególnie skupiliśmy się na poszerzeniu wachlarza produktów i usług cyfrowych. Wraz z przejęciem firmy Aegon na Europę Wschodnią, zrobiliśmy ważny krok w umacnianiu naszej pozycji lidera na rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nawet w tej wyjątkowej sytuacji globalnej – wyjaśniła CEO VIG Elisabeth Stadler.

Wolumen składek rośnie

Na rozwój działalności Grupy VIG wpłynęła pandemia, lockdowny i nadzwyczajne regulacje. Wzrost osiągnięty w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. został zniwelowany przez spadek liczby nowych transakcji w początkowych okresach ścisłego lockdownu. Sytuacja niemal się unormowała w kolejnych okresach, kiedy ograniczenia zostały złagodzone i do końca pierwszej połowy roku w wielu krajach VIG powróciła do poziomów sprzed wystąpienia Covid-19. Rozwój ponownie wyhamował jesienią, zwłaszcza na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na silny wzrost liczby infekcji. Ostatecznie wolumen składki wzrósł do 10,43 mld euro. Przypis składki w komunikacyjnych ubezpieczeniach OC utrzymał się na poziomie 1507 mln euro, natomiast w AC nieznacznie wzrósł do 1289 mln euro. 

Dobre wyniki osiągnięto w segmencie majątkowym i wypadkowym, gdzie składki wzrosły o prawie 5%, do 4879 mln euro. Mniejsze zainteresowanie odnotowano w ubezpieczeniach na życie. Polisy ze składką regularną spadły o 1,5%, do 2609 mln euro, a umowy ze składką jednorazową spadły o około 12%, do 884 mln euro. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 1,4%, do 703 mln euro.

Spadek wypłaconych roszczeń, oczekiwany zysk

Grupa odnotowała ogólny spadek kosztów z tytułu odszkodowań i świadczeń o 3,2%, do nieco ponad 7 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 346 mln euro znajdował się na górnym poziomie prognozowanego przedziału 300–350 mln euro i był o około jedną trzecią niższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim.  Wynik netto wyniósł 231,5 mln euro i był o 30% niższy niż przed rokiem, głównie za sprawą Covid-19 i wynikającej z niego utraty wartości części biznesu a także związanego z tym spadku bieżącego dochodu z inwestycji. 

Wskaźnik mieszany poprawił się z 97,3% do 95% w 2020 r. Wynikało to przede wszystkim z wielu działań wdrożonych w ramach „Agendy 2020”. Grupa posiadała wstępny regulacyjny współczynnik wypłacalności na koniec 2020 roku na poziomie 235%.

2021 będzie odbiciem 2020?

VIG podkreśliła, że biorąc pod uwagę, że nadal nie można przewidzieć zakończenia pandemii, szacunki dotyczące rozwoju działalności w bieżącym roku obrotowym są wysoce niepewne. Mimo to grupa oczekuje, że wolumen składki pozostanie na poziomie z 2020 roku, a zysk przed opodatkowaniem w przedziale od 450 do 500 mln euro (spółki Aegon nie są uwzględnione w prognozie na 2021 rok). Oczekuje się, że wskaźnik mieszany utrzyma się na zrównoważonym poziomie około 95%.

Aegon zostanie przejęty w drugim półroczu

Pod koniec listopada 2020 roku Vienna Insurance Group podpisała umowę nabycia udziałów w Europie Wschodniej holenderskiego ubezpieczyciela Aegon, czyniąc tym samym krok w kierunku umocnienia pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

– W najbliższych miesiącach będziemy intensywnie pracować nad tą transakcją. Oczekujemy, że zamknięcie nastąpi w drugiej połowie 2021 r. – podkreśliła Elisabeth Stadler. 

Na podstawie danych za rok 2019 VIG może spodziewać się po akwizycji dodatkowych 600 mln euro składek ubezpieczeniowych, około 5 mld euro aktywów funduszy emerytalnych w zarządzaniu oraz około 4,5 mln nowych klientów.

Agenda 2020

Pod koniec roku zakończono czteroletni program zarządzania Agenda 2020. Środki wdrożone w celu optymalizacji modelu biznesowego pomogły w uzyskaniu przewagi kosztowej, zwiększeniu efektywności kosztowej i poprawie wskaźnika mieszanego. W tym celu dokonano 13 fuzji w 11 krajach oraz utworzono jednostki usługowe skupiające się na wykorzystaniu wspólnych systemów informatycznych w Austrii, Rumunii i na Ukrainie. Optymalizacja procesu wypłaty odszkodowań została wdrożona w 15 spółkach VIG, co doprowadziło do rocznego potencjału oszczędności w wysokości 5,6% w wypłacie odszkodowań, czyli około 45 mln euro. Opracowano również metodę redukcji nieuzasadnionych szkód i zastosowano ją w 22 firmach, uzyskując oszczędności rzędu 28 mln euro.

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych w trakcie realizacji „Agendy 2020” sprzedaż wzrosła o 122%, do 74 mln euro w pięciu kluczowych krajach – Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Turcji. Kolejnym celem jest rozwój cyfrowych usług opieki zdrowotnej, takich jak telemedycyna i współpraca ze startupami w sektorze opieki zdrowotnej i biomedycynie. 

Większość działań realizowanych w ramach Agendy 2020 dotyczyła transformacji cyfrowej i innowacyjnych projektów na przyszłość. Średnio VIG realizuje 180 projektów digitalizacyjnych. VIG Holding jednocześnie zainicjował wiele działań wspierających dla grupy. Były to między innymi wewnętrzny konkurs digitalizacyjny VIG Xelerate, wdrożenie centrum cyfryzacji w Polsce, założenie własnych startupów (Viesure i Beesafe) oraz inwestycje, takie jak ViveLaCar i IST Cube. VIG wykorzystuje współpracę z Digital Impact Labs w Lipsku oraz Plug and Play, jedną z największych na świecie platform innowacyjnych zlokalizowanych w Dolinie Krzemowej, do opracowywania projektów innowacji cyfrowych z firmami grupy i dla nich. 

Ostateczne dane za rok obrotowy 2020 zostaną opublikowane 15 kwietnia w raporcie rocznym grupy.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl