Coraz bliżej 50% partycypacji w PPK

0
571

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczyło 3,39 mln osób, o 20 tysięcy osób więcej niż miesiąc wcześniej. Partycypacja w programie wynosi 45,56% ogółu zatrudnionych – podał PFR Portal PPK.

Udział pracowników w PPK jest nadal największy w województwie mazowieckim (partycypacja 62,6%) i w firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników (71,26%).

Do 320 tys. wzrosła także liczba podmiotów umożliwiających swoim pracownikom udział w systemie (wzrost o 2 tys. m/m). Partycypacja w poszczególnych podmiotach rośnie podobnie, niezależnie od ich wielkości. Partycypacja w sektorze prywatnym jest blisko dwukrotnie większa niż w sektorze publicznym.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,3 mld zł w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 9,78 mld zł r/r i tym samym przekroczyła poziom 21,74 mld zł. Tak wyraźny przyrost WAN to efekt bardzo korzystnej passy rynkowej, a także wzrostu liczby uczestników PPK. W 2023 roku do programu dołączyło 870 tys. osób.

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 6440 zł do 8040 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. Oznacza to dla uczestnika PPK od 124% do 155% zysku (poprzednio: od 120% do 145%).

Dopłata roczna za 2024 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2024 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Jeżeli w 2024 r. uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)