Resort rolnictwa pracuje nad rozszerzeniem katalogu upraw ubezpieczanych w ramach dotowanych polis

0
578

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw. Pismo MRiRW było odpowiedzią na wcześniejsze postulaty Rady, zgłoszone w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Resort przypomniał, że na podstawie rozporządzenia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie Ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 785 z późn. zm.) producenci drobiu, bydła i świń mogą otrzymać refundację 70% kosztów zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Obecnie zaś procedowany jest projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W akcie tym proponuje się refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu spowodowanych wystąpieniem zakaźnych chorób zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.

Jednocześnie poinformowano, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 920,5 tys. zł.

(AM, źródło: KRIR)