Credit Agricole oferuje polisę życiową wspierającą społeczne inwestycje

0
214

31 stycznia Credit Agricole rozpoczął subskrypcję indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym „Eko Indeks”. To pierwszy produkt umożliwiający inwestowanie w obligacje społeczne oraz indeks firm, które spełniają kryteria ESG.

„Eko Indeks” zapewnia klientom ochronę ubezpieczeniową, a dodatkowo umożliwia zarabianie na wzroście indeksu firm, które oferują towary i usługi z pozytywnym wpływem na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG). Produkt umożliwia również inwestowanie w obligacje społeczne „social bonds”. Wpływy z obligacji społecznych są wykorzystywane do finansowania działalności, której efektem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, np. zwalczanie wykluczenia cyfrowego.

– Chcemy być bankiem pełnym korzyści zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa. Naszą ambicją jest wprowadzanie na rynek produktów, które odpowiadają na społeczne potrzeby, a jedną z takich potrzeb jest ochrona środowisko. „Eko Indeks” jest właśnie takim produktem. Pozwala zarabiać na inwestycjach, ale również pośrednio angażować się w działania, które pozytywnie zmieniają nasze życie – przekonuje Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Ubezpieczenie jest dostępne dla osób pomiędzy 18. a 70. rokiem życia. Credit Agricole Życie TU gwarantuje ochronę 104% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł (gdy klient zawrze więcej niż jedną umowę ubezpieczenia). Jednorazowa opłata początkowa wynosi od 1,5% do 2,5% wpłaconej składki, w zależności od wysokości wpłaty. Opłata za przedterminowy wykup to 2%.

(AM, źródło: Credit Agricole)