CUK: Świadomość ubezpieczeniowa w społeczeństwie wymaga działań edukacyjnych

0
260

Bezpieczeństwo na drogach od lat jest przedmiotem debaty publicznej. Służby, samorządy oraz organizacje pozarządowe dążą do wypracowania rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Pierwsze Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w Toruniu, było okazją do podsumowania dotychczasowych działań i wymiany dobrych praktyk. W dyskusji wzięli udział eksperci CUK Ubezpieczenia.

Pierwsza edycja sympozjum miała na celu znalezienie rozwiązań międzysektorowych, które pomogą szybciej, skuteczniej i bardziej wydajnie znaleźć rozwiązania problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością wypadków drogowych (w tym śmiertelnych) w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgromadzeni eksperci dyskutowali również nad usprawnieniem współpracy służb i regionalnych organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Dzięki zaprezentowanym przykładom uczestniczy poznali mechanikę działania systemów sterujących ruchem drogowym, co było punktem wyjścia do dyskusji o znalezieniu rozwiązań prewencyjnych i projektowych w przyszłości.

Nie zabrakło także głosów dotyczących ubezpieczeń. Dzięki ekspertom na co dzień badającym to zagadnienie, zostały przedstawione konsekwencje wypadków drogowych, ich skutki na płaszczyźnie rodziny i zakładu pracy. Prezentowana skala kosztów finansowych związanych z likwidacją szkód i powrotu do pełnego zdrowia osób poszkodowanych dała przestrzeń do uzmysłowienia roli, jaką odgrywają ubezpieczenia w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom wypadków drogowych.

– Cieszymy się, że w czasie seminarium mógł wybrzmieć głos branży ubezpieczeniowej. Dostrzegamy, że świadomość ubezpieczeniowa w naszym społeczeństwie wymaga działań edukacyjnych. Pokutujący mit wysokich cen i barier biurokratycznych skutecznie paraliżuje przed podjęciem racjonalnych decyzji. Chcieliśmy pokazać, że dynamika zmian cyfrowych i obsługowych uprościła te procedury do niezbędnego minimum – mówi Katarzyna Pokora, ekspertka w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych CUK Ubezpieczenia.

– Zdajemy sobie sprawę, że prawie każde zdarzenie drogowe będzie kończyło się poszukiwaniem pomoc wśród ubezpieczycieli. Naszym wystąpieniem chcieliśmy zwrócić uwagę, na fakt, że w relatywnie niskich kosztach możemy zabezpieczyć siebie i bliskich w przypadku długofalowych konsekwencji wypadków – mówi Marta Lipińska, ekspertka w dziedzinie ubezpieczeń na życie CUK Ubezpieczenia.

(AM, źródło: CUK Ubezpieczenia)