CUK Ubezpieczenia o ochronie ubezpieczeniowej dla seniorów

0
422

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 r. osoby w wieku 65 i więcej lat będą stanowić blisko jedną trzecią populacji Polski. Trend związany ze starzeniem się społeczeństwa widzą ubezpieczyciele, którzy dostosowują swoje oferty z myślą o osobach starszych.

– Towarzystwa, z którymi współpracujemy, starają się modyfikować swoje oferty ubezpieczeń na życie, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa. Stąd maksymalny wiek, w którym obecnie można zawrzeć polisę, to nawet 80 lat. Trzeba natomiast zdawać sobie sprawę, że po ukończeniu 66. roku życia wybór zakresu ochrony zostaje z reguły mocno ograniczony. Mam tu na myśli niższe sumy czy mniejszą liczbę dostępnych świadczeń. O odpowiednią propozycję warto więc dopytać doradcę, który w klarowny sposób wskaże różnice i wyjaśni wszystkie wątpliwości – mówi Sandra Kucińska z CUK Ubezpieczenia.

Bliscy pod ochroną

W przypadku ubezpieczeń na życie dla osób 65+ podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci.

– Polisy na życie dla emerytów funkcjonują głównie w wariancie indywidualnym, aczkolwiek istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla współmałżonka lub partnera. Składka nie jest wysoka i może wynieść już od 70 zł miesięcznie. Należy jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku zakup ubezpieczenia będzie możliwy. Podobnie jak dla młodszych roczników, czynnikami wykluczającymi będą np. przewlekła lub ciężka choroba czy orzeczenie o niepełnosprawności – zauważa Magdalena Drążkiewicz z CUK Ubezpieczenia.

Seniorzy płacą więcej, ale…

Poziom składki polisy na życie zależy przede wszystkim od wieku oraz aktualnego stanu zdrowia.

– Wysokie ryzyko wypłaty świadczeń powoduje, że osoby starsze ponoszą statystycznie większe koszty polis niż pozostałe grupy demograficzne. Średnia cena ubezpieczenia na życie dla kobiet i mężczyzn o długości życia 64 i więcej lat wyniosła w maju tego roku 1150 zł rocznie. To blisko 15% drożej niż reprezentantów w przedziale 35–54 lata i 132 zł wyżej niż średnia dla kraju – kalkuluje Sandra Kucińska.

CUK Ubezpieczenia zwraca uwagę, że w niektórych towarzystwach po osiągnięciu określonego wieku, np. 85 lat, osoba może zostać zwolniona z obowiązku płacenia składek, zachowując jednocześnie prawo do ochrony życia nawet do setnych urodzin.

Coraz bogatsza oferta zdrowotna

Sandra Kucińska zauważa, że pakiety zdrowotne stają się bardziej rozbudowane i dostosowane do potrzeb podeszłego wieku. Oprócz szybkiego dostępu do podstawowej opieki lekarskiej mogą obejmować kompleksowe badania i profilaktykę, w tym regularne kontrole stanu zdrowia. Istnieje też możliwość wykupienia świadczeń dla partnera, małżonka lub dziecka. Dodatkowo w ramach abonamentów medycznych wiele towarzystw aktywnie promuje zdrowy tryb życia i dobre samopoczucie seniorów, oferując im wsparcie psychologiczne, konsultacje z dietetykiem, jak i karnety na zajęcia sportowe.

Ubezpieczyciel zorganizuje leczenie i opiekę nad psem

Eksperci multiagencji zwracają też uwagę na inną istotną ofertę dla „srebrnego pokolenia”, jaką są pakiety assistance. W obszarze medycznym umożliwiają nie tylko organizację konsultacji lekarskich czy procesu rehabilitacji, ale i transport do placówki medycznej czy sanatorium oraz zapewnienie pobytu w szpitalu dla bliskich. Wśród dostępnych opcji istnieje także możliwość dostarczenia leków do miejsca zamieszkania, organizacja opieki pielęgniarskiej czy domowej. Będzie to jednak możliwe jedynie przez określony czas od daty powrotu ze szpitala. W innych obszarach życia osoby starsze również nie są pozostawione same sobie. 

– Wsparcie assistance nie ogranicza się jedynie do kwestii medycznych. Seniorzy mogą liczyć np. na pomoc specjalistów na skutek awarii domowej, zgubienia kluczy czy zatrzaśnięcia się drzwi. Zainteresowanym przyda się oprócz tego opieka nad czworonożnym towarzyszem życia podczas dłuższej nieobecności. Dla osób, które cierpią na choroby przewlekłe, ale wybierają się za granicę, korzystną opcją będzie uwzględnienie tego faktu w podróżnym pakiecie pomocowym – podsumowuje Magdalena Drążkiewicz

(AM, źródło: Brandscope)