CUK Ubezpieczenia partnerem akcji „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask”

0
218

Akcja „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask” jest inicjatywą Fundacji Bezpieczni.eu, w którą zaangażowała się policja, władze samorządowe oraz różne podmioty. Jej partnerem jest CUK Ubezpieczenia. 

– Podczas codziennej pracy w branży ubezpieczeniowej przekonujemy się, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Pośpiech, brak koncentracji i refleksji nad zabezpieczeniem siebie i bliskich często mają swoje negatywne konsekwencje. Jesteśmy przekonani, że wielu zdarzeń można było uniknąć, stosując m.in odblaski. Cieszymy się, że nasz udział może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców regionu – mówi Jacek Byliśki, prezes CUK Ubezpieczenia.

W ramach podjętych działań przedstawiciele fundacji wraz z patrolami policji edukowali użytkowników dróg w poszczególnych gminach poprzez wręczanie broszur informujących o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Przekazywane były również materiały odblaskowe, których używanie ma ogromne znaczenie w okresie jesienno-zimowym. Elementem uzupełniającym były również pokazy pierwszej pomocy, a kolejnym krokiem będą filmy instruktażowe publikowane w internecie.

(AM, źródło: CUK)