Cyberbezpieczeństwo i chmura technologicznymi priorytetami ubezpieczycieli

0
553

Pomimo przyspieszenia procesu digitalizacji branża ubezpieczeniowa musi poradzić sobie z brakami cyfrowymi, które uwypukliła pandemia. Przyśpieszona transformacja cyfrowa sektora zmieniła priorytety branży w zakresie inwestycji technologicznych – wynika z badania „2021 Insurance Outlook, Accelerating Recovery from the Pandemic while Pivoting to Thrive”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Odpowiedzi ankietowanych – największych firm ubezpieczeniowych na świecie – wskazują, że 95% z nich chce przyspieszyć bądź już przyspiesza proces cyfryzacji. Prawie wszyscy planują przynajmniej zwiększyć możliwości cyfrowe w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy, aby zapewnić firmie dalszy rozwój.

Nasz raport pokazuje, że branża ubezpieczeniowa ma świadomość, że transformacja cyfrowa sektora jest priorytetem. Firmy europejskie są w tym procesie najbardziej zaawansowane – 60% ankietowanych z tego regionu już wdraża procesy dające przewagę technologiczną. Tempo zmian i upowszechnienie zdalnego dostępu do usług i procesów oprócz korzyści generuje także wiele nowych zagrożeń, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę, że należy się na nie odpowiednio przygotować – mówi Marcin Piskorski, partner, lider sektora ubezpieczeniowego Deloitte.

Fundamentalne znaczenie cyberbezpieczeństwa

Prawie dwie trzecie respondentów deklaruje, że zwiększy wydatki na cyberbezpieczeństwo. Jest to efekt upowszednienia pracy zdalnej i związanego z nim przesyłania danych poza tradycyjnym obiegiem, co wzmaga ryzyko potencjalnego cyberataku.

– Przyspieszona cyfryzacja sektora ubezpieczeniowego zrewidowała wysokość budżetów, jakie firmy przeznaczą na inwestycje technologiczne. Ubezpieczyciele chcą więc podwoić wydatki na cyberbezpieczeństwo. Respondenci są zgodni, bez względu na to, skąd pochodzą: odpowiednie zabezpieczenie systemów przed potencjalnymi atakami stało się priorytetem. Uważa tak prawie 20% ankietowanych. Solidna strategia odporności cybernetycznej jest niezbędna w obecnych realiach powszechnej pracy zdalnej czy w przyszłości w modelu pracy hybrydowej – tłumaczy Adam Rafajeński, dyrektor ds. cybernetycznych Deloitte.

Kwestia cyberbezpieczeństwa związana jest także z ochroną danych osobowych. Ponad połowa badanych (w tym 9 na 10 dyrektorów generalnych i prezesów) spodziewa się zwiększenia wydatków w tym obszarze. Deloitte wskazuje, że według 27% respondentów żadnych zmian nie będzie, a 22% może obniżyć wydatki na ochronę danych. A to ze względu na pojawiające się luki w zabezpieczeniach może okazać się dla nich problematyczne.

Usystematyzowanie zabezpieczeń i ochrona prywatności są istotne nie tylko ze względu na presję regulacyjną, lecz także szybki wzrost ilości danych pozyskiwanych za pośrednictwem otwartych źródeł informacji i zewnętrznych agregatorów. Zaawansowana analityka pozwala ubezpieczycielom synchronizować informacje z wielu źródeł jednocześnie. W związku z tym prawie połowa z nich chce zwiększyć inwestycje w analitykę danych.

Przyspiesza migracja danych do chmury

Przetwarzanie danych w chmurze zostało przez respondentów wskazane jako drugi priorytet w zakresie zwiększania inwestycji technologicznych. Ponad 40% badanych przewiduje, że zwiększy pulę wydatków w tym obszarze.

– To, jak ubezpieczyciele zareagują i poradzą sobie nie tylko ze skutkami pandemii, ale także długoterminowymi zmianami w technologii, gospodarce i preferencjach konsumentów, będzie miało decydujące znaczenie dla tego sektora. Ciągłe generowanie innowacji w konstruowaniu polis ubezpieczeniowych, strategiach sprzedaży, operacjach i projektowaniu doświadczeń klientów może okazać się największym wyróżnikiem nie tylko tego roku, ale czynnikiem determinującym przyszłość tej branży – podsumowuje Marcin Piskorski.

O badaniu:

Badanie Deloitte US Center for Financial Services zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 200 menadżerów z sektora ubezpieczeniowego zarządzających finansami, operacjami, szkoleniem pracowników i technologiami. Respondenci pochodzą z trzech regionów –  Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada), Europy (Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Szwajcaria) oraz Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong i Japonia).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl