Członkowie PIDiPO dwunasty rok pod ochroną Compensy

0
157

Na mocy umowy generalnej Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z Compensa TU 1 listopada rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC zawodowej.

OC zapewnia bezpieczeństwo finansowe członków Izby oraz odbiorców ich usług. Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością doradców odszkodowawczych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, górna granica sumy gwarancyjnej oferowana doradcom odszkodowawczym wynosi 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

(AM, źródło: PIDiPO)