BNP Paribas i KUKE wspólnie wesprą eksporterów

0
243

28 października Bank BNP Paribas i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały porozumienie intencyjne. Obie instytucje będą współpracować w zakresie rozwiązań wspierających polskich eksporterów oraz podejmą wspólnie działania edukacyjne i promocyjne.

KUKE będzie zabezpieczać finansowanie udzielane eksporterom przez BNP Paribas poprzez gwarancje i ubezpieczenia chroniące wsparcie inwestycji krajowych generujących eksport, finansowanie obrotowe dla eksporterów oraz finansowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez polskich przedsiębiorców.

– Współpraca z KUKE zapewni nam efekt synergii – wykorzystując doświadczenia obu stron, będziemy proponować klientom rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb. Rozwiązania KUKE pozwalają zgodnie z regulacjami ostrożnościowymi przypisać nawet zerową wagę ryzyka w części zabezpieczonej, dzięki czemu powiększa się potencjał banku w udzielaniu finansowania bieżącego, inwestycyjnego, akwizycji czy transakcji handlowych –mówi Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu banku odpowiedzialna za Obszar Bankowości MŚP i Bankowości Korporacyjnej.

Współpraca obu instytucji obejmie wdrożenie instrumentów KUKE do oferty banku, wspólne promowanie nowego systemu wsparcia eksportu, edukację polskich przedsiębiorców oraz prowadzenie działań informacyjnych i marketingowych dotyczących wspólnie zrealizowanych transakcji.

– Wspólnie z Bankiem BNP Paribas chcemy wyposażyć tysiące polskich firm w nowoczesne narzędzia, które pozwolą im jeszcze skuteczniej konkurować na zagranicznych rynkach i lepiej odnaleźć się w postcovidowej rzeczywistości. Wprowadzone w tym roku do oferty KUKE instrumenty przynoszą korzyści zarówno eksporterom, jak i finansującym ich bankom. Te ostatnie, używając naszych regwarancji, które zabezpieczają do 80% przyjętego zobowiązania, mogą zwiększyć poziom finansowania klientów. W efekcie eksporterzy będą w stanie np. więcej zainwestować w rozwój potencjału produkcyjnego i zintensyfikować zewnętrzną ekspansję. Razem z sektorem bankowym istotnie możemy wesprzeć rozwój eksportu i całej gospodarki – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

(AM, źródło: BNP Paribas)