Cztery zasady bezpiecznego podróżowania z ubezpieczeniem

0
1597

Już za chwilę rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi liczne wyjazdy. Zakup polisy ubezpieczeniowej na zagraniczne wojaże jest raczej oczywisty. Na co jednak warto zwrócić uwagę, aby podróżowanie było naprawdę bezpieczne?

Cztery podstawowe zasady

  1. Wysoka suma ubezpieczenia na koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia to najistotniejsza część ochrony w polisie na wyjazd zagraniczny, pokrywająca potencjalne wydatki związane z pomocą medyczną.

Ostatnie lata charakteryzuje wysoka inflacja cen usług medycznych na terenie całego świata. Koszty pomocy medycznej wzrosły nawet o kilkaset procent. Stąd konieczne jest wybranie sumy ubezpieczenia o wartości gwarantującej pokrycie w pełni potencjalnych kosztów leczenia. Kwota, która była wystarczająca kilka lat temu, obecnie nie jest już adekwatna.

W tej sytuacji wniosek jest jeden – należy wybierać możliwie najwyższą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia. W SIGNAL IDUNA dbamy o to, żeby odpowiadała ona aktualnym potrzebom.

2. EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który warto wyrobić w przypadku, gdy planujemy wyjazd na terenie Europy. Karta jest bezpłatna i potwierdza prawo do leczenia w placówkach publicznych podczas pobytu za granicą. O jej uzyskanie należy zadbać odpowiednio wcześniej przed podróżą.

EKUZ nie gwarantuje jednak pełnej ochrony, czasami wyłączenia odpowiedzialności mogą być finansowo dotkliwe. Różnice pomiędzy EKUZ a ubezpieczeniem komercyjnym prezentuje zestawienie w tabeli.

Z uwagi na ograniczenia ochrony w EKUZ rekomenduję zakup ubezpieczenia komercyjnego SIGNAL IDUNA. Ochrona podczas wyjazdu będzie wtedy kompleksowa.

3. Jakość ma znaczenie

Sedno ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowane jest w warunkach ubezpieczenia. Konstrukcja ubezpieczenia bazuje najczęściej na ryzykach nazwanych. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń dokładnie określa, jakie sytuacje objęte są ochroną. Warto zwrócić uwagę również na wyłączenia. Dobra polisa na wyjazd zagraniczny powinna obejmować ochroną bez konieczności dopłaty składki następstwa chorób przewlekłych oraz zdarzenia po spożyciu alkoholu.

Ponadto w najważniejszym ryzyku, jakim są koszty leczenia, nie jest dobrze widziane stosowanie franszyz. Taka konstrukcja powoduje duże niezadowolenie wśród ubezpieczonych, którzy nie widzą podstaw do partycypacji w kosztach szkody.

Główną wartością ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny jest zapewnienie ubezpieczonemu kompleksowej opieki. Sytuacja, w której suma ubezpieczenia kosztów leczenia zostanie skonsumowana i nie ma już środków na sprowadzenie ubezpieczonego do kraju, to duża i kosztowna dla ubezpieczonego luka w ochronie. Dlatego ważne jest, aby suma ubezpieczenia na koszty transportu była wyodrębniona.

W ubezpieczeniu SIGNAL IDUNA na wyjazd zagraniczny BEZPIECZNE PODRÓŻE oferujemy kompleksową i przejrzystą ochronę. Proponujemy wysokie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Ponadto każdy z pakietów zawiera włączenie chorób przewlekłych i szkód po spożyciu alkoholu (z wyjątkiem OC i wypadku komunikacyjnego), nie stosujemy franszyz przy ubezpieczeniu kosztów leczenia, a koszty transportu nie wyczerpują sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie są ograniczone żadnym limitem kwotowym. Ubezpieczony ma zatem pewność, że zostanie bezpiecznie i zgodnie z rekomendacjami lekarza prowadzącego przetransportowany do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w tym miejscu.

4. Zdrowy rozsądek i spokój

Zachorowanie lub wypadek podczas wyjazdu powodują uzasadnione zdenerwowanie. Często wynika ono z braku planu działania oraz wiedzy na temat właściwego postępowania.

W takich sytuacjach nie należy ulegać panice. Warto skorzystać z poniższych wskazówek:

  • Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń najpierw na lokalny dla danego kraju numer alarmowy, np. po to, aby wezwać karetkę pogotowia. Pamiętaj, że nie może tego zrobić za ciebie centrala alarmowa ubezpieczyciela ani twoja rodzina w Polsce.
  • Jeśli sytuacja jest opanowana, skontaktuj się z centralą alarmową ubezpieczyciela po to, aby ubezpieczyciel zorganizował twoje dalsze leczenie. Dane do kontaktu znajdują się na polisie. Podczas rozmowy określ przede wszystkim, gdzie dokładnie jesteś i co się stało oraz jak się czujesz. Przekaż możliwie wszystkie szczegóły oraz swoje oczekiwania.
  • Postępuj zgodnie ze wskazaniami centrali alarmowej.
  • W ramach ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE masz zawsze zagwarantowany kontakt telefoniczny z lekarzem w języku polskim. Jeśli więc jesteś w trakcie leczenia za granicą, masz jakiekolwiek pytania i nie potrafisz porozumieć się z personelem medycznym, który dba o Ciebie, to zadzwoń na centralę alarmową i poproś o rozmowę z lekarzem. Zna on twoją sprawę i monitoruje postępy w leczeniu, więc odpowie na wszelkie pytania.

Po więcej informacji na temat ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE zapraszam na stronę: www.signal-iduna.pl.

Aleksandra Kowalczyk
dyrektorka Biura Ubezpieczeń Turystycznych i Affinity
SIGNAL IDUNA Polska TU SA