O odnawialnych wyzwaniach na Forum Bezpieczeństwa Pożarowego

0
1546

11 czerwca 2024 r. Aleksandrów Łódzki stał się miejscem spotkania czołowych ekspertów branży ubezpieczeniowej i ochrony przeciwpożarowej podczas Forum Bezpieczeństwa Pożarowego. Wydarzenie zorganizowało PZU LAB we współpracy z instytucjami naukowymi i firmami technologicznymi.

Forum zgromadziło specjalistów, którzy dyskutowali nad najnowszymi trendami i rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i wyzwań związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Wśród gości Forum znaleźli się także uczestnicy programu prewencyjnego Ryzyko PRO, przeznaczonego dla klientów korporacyjnych PZU z branż podwyższonego ryzyka, który promuje dobre praktyki i narzędzia w zakresie prewencji.

Dariusz Gołębiewski, prezes PZU Lab, otwierając wydarzenie, powiedział: – Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie nie tylko okazją do poszerzenia naszych horyzontów, ale również inspiracją do dalszych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w zakładach i obiektach przemysłowych i magazynowych. Ważne jest, abyśmy ciągle aktualizowali nasze podejście do bezpieczeństwa pożarowego, dostosowując je do nowych realiów technologicznych.

Co roku w Polsce wybucha ponad 120 dużych i bardzo dużych pożarów w obiektach przemysłowych i magazynowych. Wielu z nich dałoby się uniknąć, gdyby zabezpieczenia przeciwpożarowe były właściwie zainstalowane, konserwowane i użytkowane.

Certyfikat dla rozwiązania tłumiącego pożary elektryków

Podczas Forum szczególne wyróżnienie otrzymała firma Gras, która jako pierwsza uzyskała certyfikat PZU LAB Approved dla technologii tłumienia pożaru pojazdów elektrycznych.

Piotr i Przemysław Grabowscy, reprezentujący firmę, podkreślili, że certyfikacja jest dowodem na wysoką jakość i skuteczność oferowanych rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania wynikające z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych.

Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo pożarowe

Forum rozpoczęło się od sesji poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu odnawialnych źródeł energii. Dariusz Gołębiewski z PZU LAB i Maciej Juźwik z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN przedstawili wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, podkreślając znaczenie odpowiednich zabezpieczeń, aby minimalizować ryzyko pożarów.

Bogdan Racięga z Baltic Fire Laboratory omówił zagrożenia związane z magazynami energii, wskazując na kluczowe aspekty związane z ich ochroną.

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy biogazownie, wiąże się z nowymi wyzwaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jacek Szturomski z PZU LAB przedstawił analizę zagrożeń i metody ograniczania skutków awarii biogazowni rolniczych.

Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej

Podczas Forum przedstawiono wiele nowoczesnych technologii, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. Oto technologie, które szczególnie przykuły uwagę uczestników.

  • Wełna skalna – ROCKWOOL Group, Monika Hyjek

Działanie: Moduły fotowoltaiczne mogą wpływać na właściwości pożarowe dachu, ponieważ ich instalacja zmienia zachowanie konstrukcji dachowej podczas pożaru. Użycie niepalnych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna skalna, może znacząco poprawić odporność pożarową dachu, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Wełna skalna działa jako bariera ogniochronna. Jej włókna są tkane w sposób, który tworzy mikroskopijne kieszonki powietrza, zapewniając izolację. W przypadku pożaru wełna skalna nie ulega spaleniu i nie przewodzi ciepła, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

  • Inertyzacja atmosfery – Prometgas.PL sp. z o.o., Marina Zharkov

Działanie: Inertyzacja polega na zastąpieniu tlenu w środowisku gazami obojętnymi, co zapobiega reakcjom spalania. Azot, najczęściej używany gaz, nie wspiera spalania i jest bezpieczny dla środowiska. Systemy inertyzacji mogą być stosowane w magazynach energii oraz innych miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko pożaru.

  • Wykrywanie iskier – Firefly, Piotr Czuchnicki

Działanie: Systemy FireFly wykorzystują sensory IR do wykrywania iskier i gorących cząstek, aktywując systemy gaszenia w celu natychmiastowego zareagowania na zagrożenie. Te zaawansowane technologie pozwalają na szybkie i skuteczne wykrycie oraz neutralizację potencjalnych źródeł pożaru, zanim się rozprzestrzenią.

  • Gaszenie baterii litowo-jonowych – Proplast, Maciej Treliński

Działanie: AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) tworzy izolującą warstwę na palącej się baterii, ograniczając dostęp tlenu i obniżając temperaturę, co skutecznie gasi pożar. Technologia ta jest szczególnie ważna w kontekście rosnącego zastosowania baterii litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych i innych urządzeniach.

  • Mgła wodna – PZU Lab, Piotr Belina

Działanie: Mgła wodna jest generowana przez dysze, które rozpylają wodę na drobne cząsteczki. Te cząsteczki szybko pochłaniają ciepło i obniżają stężenie tlenu w powietrzu, co skutecznie hamuje rozwój pożaru. Mgła wodna jest efektywna w gaszeniu pożarów, jednocześnie minimalizując szkody spowodowane wodą.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Jednym z najważniejszych elementów Forum była wymiana wiedzy i doświadczeń między ubezpieczycielami, brokerami, ekspertami w dziedzinie pożarnictwa i dostawcami technologii.

Dariusz Baranowski z Akademii Pożarniczej oraz Gniewosz Siemiątkowski z Vid Firekill podkreślali, że współpraca między różnymi sektorami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania ryzykiem i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Norbert Bartkowiak z Ela Compil wskazał na znaczenie integracji systemów zarządzania budynkiem typu BMS i PSIM, które umożliwiają lepsze monitorowanie i reagowanie na zagrożenia pożarowe.

Podsumowanie

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz systemy ładowania pojazdów elektrycznych to tylko niektóre z innowacji, które znacząco zmieniają krajobraz naszych budynków i infrastruktury. Te technologie przynoszą wiele korzyści, ale również stawiają przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Dzięki bogatemu programowi i zaangażowaniu uczestników Forum stanowiło platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do lepszego zarządzania ryzykiem w erze dynamicznych zmian energetycznych. Miejmy nadzieję, że wydarzenie będzie cykliczne.

Aleksandra E. Wysocka