Czy warto ubezpieczać nieruchomość od zalań?

0
2069

Ubezpieczenie od szkód wodnych jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem dla posiadaczy nieruchomości. W obliczu rosnącej liczby ekstremalnych zdarzeń pogodowych coraz więcej osób zastanawia się nad zasadnością takiej polisy.

Czym jest analiza kosztów i korzyści? W skrócie jest to metoda oceny efektywności inwestycji i projektów, przy uwzględnieniu elementów ilościowych i jakościowych. W przypadku ubezpieczenia od szkód wywołanych przez działanie wody do kosztów zaliczyć należy przede wszystkim składkę ubezpieczeniową, koszty związane z wdrożeniem rozwiązań wskazanych przez ubezpieczyciela w zawartej umowie. Korzyścią natomiast jest brak strat w przypadku wystąpienia szkody.

Koszty ubezpieczenia kontra ryzyka

Koszty ubezpieczenia od szkód wodnych mogą być różne w zależności od wielu czynników, takich jak wartość nieruchomości, jej lokalizacja, a także zakres ochrony oferowany przez polisę. Szczególnie istotna jest dokładna analiza warunków umowy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia, że pokrywa ona wszystkie interesujące nas ryzyka, istotne z punktu widzenia sposobu korzystania i przeznaczenia nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę, że istnieje grupa ryzyk wspólna dla wszystkich nieruchomości oraz ryzyka specyficzne, np. dla nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym. Do najczęściej wskazywanych ryzyk związanych z działaniem wody zaliczyć należy: awarię lub uszkodzenie rur, przewodów lub urządzeń instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej, cofnięcie się cieczy w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, szkody spowodowane opadami atmosferycznymi, topniejącym śniegiem bądź lodem, szkody spowodowane przez osoby trzecie, gaszenie pożarów, gwałtowne opady deszczu, powodzie, podtopienia, uszkodzenia lub wadliwą instalację hydroizolacji, wadliwą instalację lub zużycie techniczne instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Korzyści z ubezpieczenia nieruchomości

W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub odbudowy nieruchomości (czasem jej części). Jak mantrę powtarzać należy formułę mówiącą o dokładnym analizowaniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a zwłaszcza przypadki jej wyłączenia lub ograniczenia.

Cena składki jest zwykle istotnym elementem decydującym o wyborze polisy, jednak zarówno wartość ubezpieczanego mieszkania, domu lub budynków produkcyjnych, jak i zwiększająca się częstotliwość występujących ryzyk wskazują na konieczność ubezpieczenia nieruchomości w szerokim zakresie. Wskazane jest również posiadanie wyceny nieruchomości i jej wyposażenia, która znacznie ułatwi późniejsze dochodzenia odszkodowania.

Wszystkie korzyści wynikające z ubezpieczenia nieruchomości mogą być trudne do oszacowania. Trudno bowiem wycenić komfort psychiczny lub stres i stratę czasu na poszukiwanie rzetelnej firmy usuwającej szkody.

Podsumowując, decyzja o ubezpieczeniu od szkód wodnych powinna być poprzedzona dogłębną analizą kosztów i korzyści. W przypadku szkód wodnych warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez nagłe zdarzenia pogodowe, w tym powódź. Zwracajmy uwagę nie tylko na wysokość składki, ale na jego zakres i wyłączenia. Zapytajmy również o tryb postępowania w razie szkód wywołanych przez wodę.

Czas w likwidacji takich szkód jest niezwykle istotny, a szybka reakcja umożliwia redukcję ich rozmiaru. Nie zapomnijmy zapytać o podmiot, który będzie usuwał skutki zalania lub wycieku, by nie trafić na kogoś niekompetentnego.

Dobrze dobrana polisa zapewni poczucie bezpieczeństwa i spokoju, czego autor niezmiennie życzy w 2024 roku.

Zbigniew Prokopczyk
Precision Services Group