Czy zarządzanie portfelem, produktem i relacjami może być jeszcze lepsze?

0
460

W Polsce od kilku lat obserwujemy trend zwiększania się liczby posiadaczy prywatnej opieki medycznej. Według szacunków PIU, po dwóch kwartałach 2023 r. prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiadało 4,56 mln osób. Opiekę świadczą zarówno providerzy medyczni, jak i zakłady ubezpieczeń w różnych modelach.

Rosnąca popularność prywatnej opieki medycznej w naturalny sposób zachęca do zwiększania sprawności operacyjnej, podbudza apetyt na lepsze informacje zarządcze ułatwiające długoterminowe planowanie. Jak zatem pracować nad poprawą na rynku, na którym świadomość produktu i oczekiwania klientów wciąż rosną? 

Wsparcie technologiczno-operacyjne

Wsparcie technologiczno-operacyjne jest naturalną składową poprawy świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Wszelkiego rodzaju inicjatywy, które pozwolą zespołom na co dzień obsługującym zdrowotne linie biznesowe: usprawniać procesy, przyspieszać je, podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, dostarczać niezbędnych informacji na temat skuteczności podejmowanych działań, to zapewne przyszłość tego obszaru w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych.

Możliwość zarządzania relacjami w czasie rzeczywistym pomiędzy firmą ubezpieczeniową, placówką medyczną a klientem końcowym korzystającym z ubezpieczenia jest mocnym argumentem w pracy nad wynikiem operacyjnym. Osiągnięcie takiego stanu niesie ze sobą wiele wyzwań i wymaga codziennego doskonalenia i rozwiązywania problemów, ale nie jest niemożliwe.

Co wziąć pod uwagę

W dyskusjach nad wszelkiego rodzaju modernizacją warto wziąć pod uwagę takie aspekty, jak:

  • Stworzenie zintegrowanego cyfrowego środowiska dla ekosystemu zdrowotnego;
  • Dbałość o to, aby model był zorientowany na klienta i umożliwiał rozwój nowych produktów i procesów biznesowych;
  • Zdolność do rzetelnej oceny aktualnego stanu rzeczy. Dane, dane, dane;
  • Zakładany poziom wykorzystania cyfryzacji i automatyzacji procesów do zwiększenia wydajności operacyjnej. Wykorzystanie narzędzi RPA.

Cele Future Healthcare

Jako Future Healthcare Group chcemy pozycjonować się jako strategiczny partner technologiczny i działań operacyjnych dla firm poszukujących nowych sposobów na poprawę swojej działalności w obszarze zarządzania zdrowotnymi liniami biznesowymi, a także dla tych, którzy rozważają utworzenie zdrowotnych linii biznesowych w swoich strategiach.

Naszym celem jest również dostarczanie najwyższej jakości usług klientom końcowym i wypełnianie naszej misji wobec nich: zapewnienie naszym klientom dostępu do najlepszych warunków zdrowia, życia i dobrego samopoczucia – mówi Piotr Sopel, Business Development Director Future Healthcare Polska.

Wśród klientów Future Healthcare znajdują się różnej wielkości zakłady ubezpieczeń, które dobrze prosperują w Portugalii, Hiszpanii czy Rumunii, ale także firmy z innych sektorów, które dzięki naszemu wsparciu rozszerzają swoją ofertę wartości w obszarze opieki zdrowotnej. Tylko na rynku portugalskim zarządzamy ponad 900 tys. klientów.