Wyzwania związane z długowiecznością

0
443

8/10 Polaków obawia się utraty sprawności oraz tego, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnej choroby. Ponadto 7/10 Polaków obawia się, że zabraknie im pieniędzy na starość. Te obawy są jak najbardziej uzasadnione.

W najbliższych dekadach struktura demograficzna w Polsce ulegnie znaczącej zmianie – istotnie zmaleje udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, natomiast zwiększy się udział osób w przedziale od 60. do 80. roku życia wzwyż. Zmiany demograficzne w naszym kraju niosą ze sobą wiele rozmaitych wyzwań, takich jak m.in. luka emerytalna, singularyzacja i feminizacja starości, brak dostępu do odpowiedniej opieki medycznej oraz problem z finansowaniem usług medycznych. Z tymi niełatwymi wyzwaniami będzie musiało zmierzyć się zarówno państwo, ubezpieczyciele, dystrybutorzy, jak i klienci.

Starzenie się populacji w Polsce

Wiek202320302040
65+7,5 mln8,1 mln8,6 mln
75+2,9 mln4 mln4,6 mln
80+1,6 mln2 mln3 mln

Dane: GUS, 2023 r.

Opieka długoterminowa to palący problem

Starzenie się społeczeństwa jest ściśle powiązane z większym ryzykiem wystąpienia przewlekłych chorób, niedołęstwa i tym samym uzależnienia od osób trzecich. Rozluźnienie tradycyjnego modelu rodziny oraz trend przenoszenia się młodych osób ze wsi do większych ośrodków miejskich sprawia, że osoby starsze w przyszłości rzadziej będą mogły liczyć na wsparcie najbliższych.

W niektórych krajach ten problem rozwiązują polisy Long Term Care, czyliprywatne ubezpieczenia opiekuńcze. Tego typu polisy są popularne w takich krajach jak Holandia czy Stany Zjednoczone. Niestety na polskim rynku ubezpieczeniowym brakuje produktów stricte senioralnych, związanych z długoterminową opieką. Dostępne są jedynie quasi-produkty – usługi assistance oferujące np. przewiezienie chorego do szpitala czy też zakup leków. Z perspektywy klienta, jak i dystrybutora, potrzebujemy wprowadzenia ubezpieczeń LTC również w naszym kraju.

Konieczna zmiana systemowa

Uważam również, że wprowadzenie corocznych zachęt podatkowychza zakup ubezpieczeń zdrowotnych, LTC czy też produktów inwestycyjno-emerytalnych jest kluczowe i może realnie wesprzeć klientów, jak i wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego.To sprawdzone rozwiązanie stosowane od lat, np. we Francji, Holandii, Danii. Jestem przekonany, że cieszyłoby się sukcesem również w Polsce.

Pamiętam, jakim powodzeniem w latach 90. XX w. cieszyło się inwestowanie w obligacje skarbu państwa, kiedy można było w związku z tym odliczyć 1000 zł od podatku. Szkoda tylko, że tematem ubezpieczeniowych ulg podatkowych trudno zainteresować polityków…

Piotr Głowski
wiceprezes Unilink