Zrównoważony rozwój w strategii PZU

0
422

Grupa PZU planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju uwzględniającą tzw. czynniki ESG. Będzie ona zawierała wskaźniki efektywności, obejmie też kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację, m.in. politykę zrównoważonego inwestowania. Nad wdrożeniem czynników ESG w swojej działalności pracuje już TFI PZU.

Strategia działań Grupy PZU w ramach zrównoważonego rozwoju będzie uwzględniać takie elementy, jak kwestie środowiskowe (Environmental), społeczna odpowiedzialność (Social responsibility) oraz ład korporacyjny (corporate Governance). – Widzimy coraz większe zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem. Nacisk na ESG kładą nie tylko legislatorzy, ale również coraz częściej inwestorzy, którzy chcą lokować swój kapitał z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu TFI PZU.

Impuls do rozwoju regulacji dotyczących inwestowania ESG dało podpisane w 2016 r. Porozumienie Paryskie, w którym 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie, zobowiązało się do wspólnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom. Kolejnym impulsem było ogłoszenie w końcu 2019 r. przez Komisję Europejską tzw. Zielonego Ładu. Pierwszym z efektów prac legislacyjnych jest rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które obliguje sektor usług finansowych do upublicznienia do 10 marca 2021 r. informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ma to zapewnić inwestorom powszechny dostęp do wiarygodnych, szczegółowych i możliwych do porównywania danych.

Następnym krokiem będzie wdrożenie rozporządzenia wprowadzającego taksonomię, czyli narzędzie klasyfikujące, które zapewni inwestorom możliwość podejmowania decyzji o lokowaniu swoich środków z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju. Na taksonomię złoży się 6 głównych celów środowiskowych, a wdrażana będzie dwuetapowo. W 2022 r. zaczną obowiązywać pierwsze dwa cele, a rok później pozostałe cztery.

– W TFI PZU nie czekamy z działaniami i już teraz pracujemy nad uzupełnieniem tradycyjnych kryteriów oceny ryzyka o te z obszaru ESG. Będą to między innymi własne metodyki scoringu na rynku długu czy akcji, zwiększenie zaangażowania w projekty OZE oraz związane z transformacją energetyczną, a także uwzględnienie czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Widzimy duże szanse na rozwój w obszarze inwestycji odpowiedzialny społecznie – podkreśla Robert Kubin, prezes zarządu TFI PZU.

Warto również zauważyć, że polityka inwestycyjna zgodna z ESG jest jednym z pięciu filarów strategii zrównoważonego rozwoju UNIQA, przyjętej w grudniu ubiegłego roku. Wspiera ona austriacką i europejską drogę do neutralności klimatycznej odpowiednio w 2040 i 2050 roku.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PwC Luxembourg, w 2025 roku aktywa ESG mają stanowić nawet 57% wartości wszystkich europejskich funduszy inwestycyjnych. Dla porównania na koniec 2019 roku było to zaledwie 15%.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: PZU)