Damy pracodawcom więcej czasu

0
611

Rozmowa z Robertem Zapotocznym, prezesem PFR Portal PPK

Aleksandra E. Wysocka: – Czy w obecnych warunkach pracodawcy 50+ (czyli zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r.) mają możliwość wywiązać się na czas z obowiązków dotyczących wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych? Zegar tyka…

Robert Zapotoczny: – Rzeczywiście, sytuacja jest wyjątkowa, a mamy przecież do czynienia z obowiązkami ustawowymi, które należy wdrożyć w konkretnym terminie. Dlatego Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, wyszedł z inicjatywą, która ma wesprzeć pracodawców. Zgodnie z tą propozycją wszyscy przedsiębiorcy, których obowiązują wiosenne terminy podpisania umów – 24 kwietnia 2020 r. dla umowy o zarządzanie i 11 maja 2020 r. dla umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych – będą mogli podpisać je dopiero jesienią, odpowiednio w październiku i listopadzie.

Umożliwi to przeprowadzenie rzetelnej akcji informacyjnej wśród tych firm, które do tej pory nie zdążyły z przekazaniem informacji o PPK swoim pracownikom, a także pomoże należycie przygotować przedsiębiorców do wdrożenia PPK. My, jako PFR Portal PPK, od początku swojego istnienia wspomagamy pracodawców we wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych – od strony merytorycznej, technicznej, szkoleniowej. I chcemy robić to dalej, korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych trenerów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie.

Nasze szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym, jak i warsztatowym. Nie pobieramy za nie opłat – uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych: pracowników, pracodawców czy interesariuszy rynku finansowego, np. brokerów.

Bardzo liczymy na multiagentów i brokerów – mamy nadzieję, że włączą się aktywnie w akcję rzetelnego informowania przedsiębiorców o pracowniczych planach kapitałowych. Wiem, że to wymaga podejścia „misyjnego” od pośredników, ale zdaję sobie także sprawę, że staje się to standardem na rynku finansowym, ponieważ istnieje bardzo wielu pośredników, którzy postawili sobie za cel rzetelne wspieranie swoich klientów i doradzanie im w sposób maksymalnie profesjonalny. Pamiętajmy, że przed nami kolejne fazy wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Już niebawem do programu dołączą mniejsze podmioty, zatrudniające poniżej 50 osób. Ma to szczególne znaczenie dla pośredników. Jestem zdania, że to właśnie pośrednik ma najlepsze relacje z małymi firmami.

Kiedy inicjatywa prezesa PFR znajdzie się w kryzysowej ustawie?

– Wszystko wskazuje na to, że stanie się tak do końca marca.

Czy trudna sytuacja na giełdzie wpłynie na aktywa PPK?

– Fundusze cyklu życia mają restrykcyjne limity za zakup akcji, więc wpływ aktualnej sytuacji giełdowej jest raczej niewielki. Aczkolwiek warto pamiętać, że spadek cen akcji jest chwilowy, a oszczędzanie w PPK ma charakter wieloletni i uwzględnia nawet znaczne wahania na rynkach finansowych. Na tym właśnie polegają fundusze oparte na cyklu życia.

Co pośrednicy powinni mówić swoim klientom-przedsiębiorcom?

– Po pierwsze, dobrze by było, gdyby nieco ich uspokoili, a po drugie przekazali rzetelną i aktualną wiedzę. W tym miejscu odsyłam do strony www.mojeppk.pl, która jest jedynym oficjalnym źródłem informacji na temat programu pracowniczych planów kapitałowych. Ważne też, żeby znali nowe daty krańcowe podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK dla średnich firm, czyli 27 października i 10 listopada. Jeśli ktoś już zawarł umowę o zarządzanie i prowadzenie, to nic się nie zmienia – można odprowadzać wpłaty i prowadzić pracownicze plany kapitałowe zgodnie z trybem określonym w ustawie.

Bieżąca wymiana informacji jest podstawą naszej działalności, dlatego tak bardzo podkreślam konieczność zaangażowania pośredników, brokerów, multiagentów czy mediów we wspólną akcję edukacyjną. Żebyśmy jako środowisko wspierali się w tych niełatwych czasach rzetelną informacją i wiedzą. To bardzo ważne, żeby ten trudny czas, w którym jesteśmy obecnie, nie przysłonił nam bardziej długofalowych celów – takich jak oszczędzanie.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka