Gefion nie zgadza się z decyzją Finanstilsynet

0
267

Gefion Insurance A/S (Gefion) poinformował, że nie zgadza się z oceną Finanstilsynet (duński urząd nadzoru finansowego, DFSA), według której przedstawiony przez ubezpieczyciela plan naprawczy nie gwarantuje, iż będzie on w stanie spełnić kapitałowy wymóg wypłacalności w sześciomiesięcznej perspektywie.

Gefion podkreślił, że od stycznia, tj. od momentu przedłożenia planu naprawczego, kontynuuje starania na rzecz pozyskiwania kapitału w celu szybkiego przywrócenia normalnej działalności. Obecnie firma prowadzi rozmowy z potencjalnymi dostawcami kapitału, aby zabezpieczyć wystarczające środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i przywrócić jej współczynnik powyżej poziomu 100%.

Gefion oświadczył też, że zdecydowanie nie zgadza się z nakazem zaprzestania nowej działalności i z tego powodu odwołał się od decyzji DFSA do Duńskiej Rady ds. Odwołań w Sprawach Gospodarczych i zwrócił się o przyznanie apelacji efektu zawieszającego. Zakład przypomniał, że Duńska Komisja ds. Odwołań Biznesowych zawiesiła już poprzednią decyzję DFSA i wyraził nadzieję na uzyskanie podobnego wyniku w tej sprawie, choć do czasu uzyskania odpowiedzi będzie stosować się do polecenia Finanstilsynet. W ocenie zakładu zakaz nowej działalności nie jest proporcjonalnym środkiem, który jest odpowiedni do ochrony interesów ubezpieczających. Gefion podkreślił, że w wyniku wcześniejszych decyzji nadzorczych jego działalność została już ograniczona i nie doszło do pogorszenia sytuacji finansowej spółki, co mogłoby uzasadniać zakaz. Firma spodziewa się poprawy działalności podstawowej w nadchodzącym okresie w wyniku rezygnacji ze współpracy z przedstawicielami generującymi straty oraz innych czynników. Firma zaznaczyła też, że nadal spełnia minimalny wymóg kapitałowy i do tej pory przestrzegała wszystkich innych zaleceń wydanych przez DFSA.

Ubezpieczyciel przekazał również, że już w pełni rozwiązał problem wierzytelności wobec dwóch z trzech przedstawicieli wymienionych przez DFSA. W odniesieniu do trzeciego spółka uważa, że sprawa nie została w pełni zbadana przez Finanstilsynet i spodziewa się, że zmieni on tę część decyzji, gdy tylko otrzyma więcej informacji.

Więcej na temat decyzji Finanstilsynet:

(AM, źródło: Gefion)