Dana Bohatová Chládková głównym aktuariuszem VIG Re

0
408

VIG Re, reasekuracyjne ramię Vienna Insurance Group, ogłosiło 12 kwietnia powołanie Dany Bohatovej Chládkovej na stanowisko głównego aktuariusza i kierownika ds. rezerw. Nominacja wejdzie w życie z dniem 1 maja 2023 r. 

Dana Bohatová Chládková zostanie członkiem zespołu kierowniczego wyższego szczebla VIG Re i będzie bezpośrednio podlegać Johannesowi Martinowi Hartmannowi, dyrektorowi generalnemu i prezesowi zarządu reasekuratora.

Przed dołączeniem do VIG Re Dana Bohatová Chládková przez dziewięć lat pracowała jako kierownik działu matematyki aktuarialnej w Komerční pojišťovna, należącej do grupy Société Générale, oraz przez trzynaście lat w audycie aktuarialnym i doradztwie w Deloitte i KPMG. Uzyskała tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Karola w Pradze i jest wykwalifikowanym członkiem Czeskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

– Jest mi bardzo miło powitać Danę w VIG Re. Jej bogate doświadczenie jako liderki praktyki branżowej – między innymi w zakresie standardów SolvencyII i MSSF 17 – będzie wielką wartością dla naszego zespołu kierowniczego wyższego szczebla. Co więcej, doceniam umiejętności Dany w budowaniu oraz kierowaniu zespołami i nie mogę doczekać się współpracy z nią – powiedział Johannes Martin Hartmann.

– Jestem bardzo zadowolona z dołączenia do VIG Re, odnoszącego sukcesy, rozwijającego się i dynamicznego reasekuratora. W mojej nowej roli skupię się nie tylko na rozwoju i realizacji praktyk i strategii rezerwowania VIG Re, ale także na wywieraniu pozytywnego wpływu na wszystkich interesariuszy, w tym klientów VIG Re, naszych pracowników i społeczeństwo – skomentowała Dana Bohatová Chládková.

(AM, źródło: VIG Re)