Chile: Program ubezpieczeniowy w Pierścieniu Ognia

0
326

Chile zawarło porozumienie z Bankiem Światowym o przystąpieniu do programu ubezpieczeniowego o wartości 630 mln dol. chroniącego kraj przed skutkami silnego trzęsienia ziemi. Chce w ten sposób ograniczyć ryzyka, jakie stwarzają dla finansów publicznych ewentualne katastrofy naturalne.

Południowoamerykański kraj leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, na obszarze charakteryzującym się częstymi trzęsieniami ziemi i aktywnością wulkanów. Ubezpieczenie będzie kosztować rocznie 4,75% całkowitej wartości ubezpieczenia. Pozwoli Chile uzyskać określoną sumę odszkodowania w wypadku zdarzenia o określonych parametrach sejsmicznych. Jeśli trzęsienie o większej sile wystąpi w określonej strefie, ubezpieczenie również zapewnia wypłatę z tytułu zdarzenia występującego średnio co ok. 70 lat.

(AC, źródło: Reuters)